تفاهم نامه همکاری بین انجمن و وزارت دادگستری

انجمن مددکاران اجتماعی ایران – صبح دیروز شنبه ۲۹ خرداد ۹۵ تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن مددکاران اجتماعی ایران و معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری به امضاء رسید.

هدف از این تفاهم‌نامه بسط و توسعه همکاری‌های آموزش و پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین است.

در این تفاهم‌نامه که به امضای محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران رسید، در همکاری و مشارکت در راهبری کلینیک‌های حقوق شهروندی در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و مشاوره و مددکاری اجتماعی تأکید شد.

این تفاهم نامه در راستای گسترش حقوق شهروندی تدوین و مبادله شد و طرفین ابراز امیدواری کردند بتوانند زمینه تحقق این هدف والای انسانی را با حضور مددکاران اجتماعی کشور و حمایت نهادهای مسئول مانند وزارت دادگستری ایجاد نمایند.

در جلسه تبادل این سند آقای الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی و کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی نیز حضور داشتند.

هفته گذشته نیز سندی به امضای همین معاونت با کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور رسیده بود.

1 001

2 001

3 001

4 001