تقویت مدارا و مهربانی اجتماعی در آستانه انتخابات

نظام برنامه‌ریزی اجرایی کشور در سال ٩۶ باید نگاهی جدی و ویژه به حوزه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی داشته باشد. اگر این‌چنین شود و همزمان با شروع برنامه توسعه ششم که توجه ویژه‌ای به حوزه اجتماعی دارد، می‌شود سال ٩۶ را با امید به بهبود شرایط اجتماعی و سلامت اجتماعی گذراند و غفلت‌هایی که در این حوزه و در سال‌های گذشته رخ داده را ترمیم کرد. توجه به موضوع خانواده و تلاش برای ترویج و تقویت مدارای اجتماعی در مردم، باید برنامه‌های دیگر مدیران و کارشناسان حوزه اجتماعی باشد. با توجه به اینکه در همین روزهای آینده انتخابات ریاست‌جمهوری هم برگزار می‌شود، این موضوع بیشتر از همیشه باید مورد توجه قرار بگیرد و سیاستمداران باید در این دوران رفتار و اخلاق و مدارای سیاسی نسبت به رقبا را رعایت کنند. در کنار رفتارها و برنامه‌های مدیریتی و اجرایی، مردم هم باید بدانند که سلامت در حوزه اجتماعی، تنها وظیفه دولت و حکومت نیست. مردم باید بدانند که مسوولیت اجتماعی دارند و باید مهربانی اجتماعی را تقویت کنند. رسانه‌ها در ترویج این فرهنگ، مطالبه‌گری اجتماعی و اطلاع‌رسانی شفاف باید کنار مردم بایستند و رییس‌جمهور هم امسال راهی برای ارتباط با نخبگان و متخصصان حوزه‌های اجتماعی برقرار کنند تا با همراهی آنها عملکرد دولت در این حوزه‌ها بهبود پیدا کند.

حسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع: روزنامه اعتماد