تمام مراکز توانبخشی بهزیستی باید مجهز به هنر تئاتر شوند

مدیرکل امورتوانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: ۹۳۲ مرکز توانبخشی و تشکل های غیردولتی درسراسر کشور فعال هستند که تنهابخشی از این مراکز در حوزه تئاتر فعالیت دارند که باید تمام مراکز توانبخشی و تشکل های غیردولتی به هنرتئاتر مجهز شوند.

معلولیت

به گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا،« زهرا نوپرست» روز دوشنبه در آیین رونمایی از سایت جشنواره تئاتر معلولان کشور در سازمان بهزیستی افزود: این جشنواره از ۲۱ تا ۲۴ دیماه با شعار خلاقیت، توانمندی وتوسعه فراگیر برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره تئاتر معلولان فعالیت خود را از سال ۸۰ شروع کرده که امسال پنجمین جشنواره تئاترمعلولان کشور برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مقدمات اولیه این جشنواره از سال ۹۰ شروع شده است، افزود: همزمان با این جشنواره، جشنواره استانی در شهرهای بوشهر،کردستان و کهکیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: ۳۳۸ گروه از معلولان کم توان ذهنی در این جشنواره شرکت کردند که در نهایت ۲۲ گروه بایکدیگر به رقابت می پردازند.

مدیرکل امور توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: بخشی از افراد شرکت کننده در این جشنواره افراد کم توان ذهنی هستند؛ یک سوم آنها سالم و دوسوم معلول هستند.

وی گفت: بجای معلولیت می توان از واژگانی مثل توانمند و توان یاب، استفاده کرد.

وی ادامه داد: در واژگانی تعریف شده برای معلولیت، حقوق تساوی و شرایط یکسان با افراد عادی وهمچنین خروج از منزل و حضور در مدارس این قشر از جامعه هدف، تعریف شده است.

منبع: ایرنا