تمبر یادبود کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی

تمبر یادبود کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در آرشیو پست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در نخستین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی در ایران، از تمبر یادبود این کنگره با حضور رئیس شورای شهر تهران، دبیرکل فدراسیون مددکاران اجتماعی، رییس آسیااقیانوسیه فدراسیون، روسای فعلی و پیشین انجمن مددکاری اجتماعی و نماینده شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد.

گزارش تصویری/