شهر سبزوار به عنوان شهر پایلوت برای اجرای بخشی از تفاهم نامه سکونتگاه های غیررسمی تعیین شد

جلسه سه جانبه با حضور مدیران شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهردار سبزوار و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص بررسی اجرایی شدن بخشی از تفاهم نامه فیمابین انجمن و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در دفتر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شرکت عمران و بهسازی برگزار شد.

این جلسه در ادامه سلسله جلسات پی گیری بندهای تفاهم نامه  با حضور آقای موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، آقای مهندس طالبی شهردار محترم سبزوار ، آقای مهندس مصطفایی مدیر کل ، آقای مهندس استادی معاون ، آقای مهندس نوذری و سرکار خانم فرهادی کارشناسان دفتر توانمندسازی شرکت عمران و بهسازی برگزار گردید. در ابتدا شهردارسبزوار گزارشی از اقدامات انجام شده درسکونتگاههای غیر رسمی شهر سبزوار ارائه نمودند. ایشان با اشاره به این که تا کنون اقدامات عمرانی مناسبی دراین سکونتگاهها انجام شده است، اولویت کاری شهرداری را در این زمینه مباحث توانمند سازی اعلام کردند و ضمن تاکید بر آمادگی شهرداری سبزوار، حضور ۴۷ سازمان مردم نهاد فعال در شهر سبزوار را نیز پتانسیل خوبی برای اقدامات توانمندسازی برشمردند. در ادامه نیز ایشان حمایت های فکری و و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را خواستار شدند. همچنین آقای مهندس مصطفایی نیز ضمن تاکید بر تشکیل جلسات ستاد توانمندسازی و ساماندهی شهرستان سبزوار، استفاده از ظرفیت های تفاهم نامه های همکاری دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و حضور همه دستگاههای و نهادهای مردمی را در فرایند توانمندسازی محلات اسکان غیر رسمی شهر سبزوار یادآورد شده و عنوان کردن که شهر سبزوار می تواند به عنوان پایلوت برخی اقدامات خاص در زمینه توانمندسازی مطرح گردد.

در پایان بعد از بحث و بررسی موارد ذیل به توافق اعضاء رسید:

–  شهر سبزوار به عنوان شهر پایلوت در زمینه اجرای مفاد تفاهم نامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با انجمن مددکاری اجتماعی ایران در نظر گرفته شود و مقرر گردید نماینده محلی و مستقر انجمن در استان خراسان رضوی برنامه اجرایی ارائه و با مشارکت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری سبزوار، برنامه ها توسط انجمن عملیاتی و اجرایی گردند.

–  همایش ملی با موضوع اسکان غیر رسمی در شهر سبزوار با همکاری دانشگاهها و موسسات آموزشی این شهر برگزار گردد.

–  ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان سبزوار به منظور عملیاتی کردن برنامه توانمندسازی و ساماندهی در هفته آتی در شهر سبزاور تشکیل و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردد.

–  دبیرخانه دائمی ستاد توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهرستان سبزوار با حمایت شهردار در سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری ایجاد و فعال گردد.

–  شهرداری شهر سبزوار با هماهنگی فرمانداری نسبت به راه اندازی هسته های مدیریت محلی شناسایی شده در مطالعات مصوب توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اقدام نماید.

–   اجرای پروژه های مصوب مطالعات توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر سبزوار توسط شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی