توجه به پیشگیری اجتماعی مهمترین راه کنترل آسیب های اجتماعی

سیدحسن موسوی چلک
سیدحسن موسوی چلک

در هر جامعه ای برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم رویکرد های مختلفی اتخاذ می شود و برنامه های متعددی نیز اجرا می شود. از جمله آنها می توان به پیشگیری های وضعی،قضایی،ارائه خدمات به افراد در گیر آسیب های اجتماعی و … اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر سید حسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی آورده است: بدون شک یکی از مهمترین رویکرد ها «توجه به پیشگیری اجتماعی» است. برای تحقق عملی این رویکرد در کشور لازم است به موارد زیر توجه شود:

– از تمامی ظرفیت های موجود در جامعه استفاده شود.
– سطوح مختلف پیشگیری از آسیب های اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
– دستگاه های اجتماعی بطور فعال ایفای نقش کرده وحضور پر رنگ تر و موثرتر داشته باشند.
– در سیاستگذاری های کلان کشور این رویکرد مد نظر قرار گیرد.
– در طرح های ملی پیوست اجتماعی فرهنگی تدوین گردد.
– متخصصین اجتماعی از قبیل مددکاران اجتماعی،جامعه شناسان نقش موثر داشته باشند.
– منابع مالی مناسب برای این رویکرد پیش بینی شود.
– به مبانی فرهنگی و دینی جامعه توجه شود.
– از تجارب جهانی در این زمینه بهره گرفته شود ولی بومی سازی گردد.
– به رویکرد های علمی توجه شود.
– تقویت هویت فرهنگی مد نظر قرار داشته باشد.
– حساس سازی مسئولین و مردم بطور مستمر و متناسب با جایگاهی که دارند، انجام شود.
– رویکرد های اجتماعی محور و محلی تقویت گردد.
– اثر بخشی اقدامات انجام شده با رویکرد پیشگیری اجتماعی بررسی شود.
– نیاز سنجی مستمر در این حوزه انجام شود.
– مداخلات اجتماعی و روانی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی انجام شود . ودر صورت لزوم حین و پس از این نوع مداخلات نیز از مداخلات اجتماعی و روانی استفاده شود.

تقویت این رویکرد آثار مثبت متعددی خواهد داشت که از جمله آنها می توان به: کاهش هزینه های کشور، افزایش سلامت اجتماعی، تقویت نشاط اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی، تعلق اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم، کاهش تعداد پرونده های قضایی، کاهش مراجعات به واحد های انتظامی، تاثیر گذاری بیشتر این رویکرد در مقایسه با رویکرد های وضعی و قضایی، افزایش امنیت روانی مردم،ارتقاء وپایداری امنیت اجتماعی،پایبندی بیشتر قوانین واحترام به حقوق متقابل،افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و … اشاره کرد.

شاید به همین دلیل است که امروزه لازم است توجه ما به پیشگیری با رویکرد « اجتماعی» بیشتر از گذشته شود. در این راستا ضروری است از متخصصین مختلف حوزه های اجتماعی و روانشناختی و فرهنگی بهره گرفته شودکه «مددکاران اجتماعی» به دلیل داشتن دانش بین رشته ای، ارتباط مستمر با مردم، آشنایی به روز و فراگیر، از آن چه در هر جامعه در حوزه اجتماعی می گذرد،آینده نگر بودن در حوره اجتماعی و ….می توانند در این زمینه نقش کلیدی و محوری ایفا کنند.البته تحقق این امر مستلزم این است که از یک طرف مددکاران اجتماعی در این زمینه فعال تر و علمی تر از گذشته عمل کنند و ازطرف دیگر سیاستگذاران اجتماعی در هر جامعه ای این نقش را برای متخصصین اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی قایل شوند.

بدون شک فعالتر شدن سازمان های اجتماعی و فرهنگی در کشور می تواند زمینه را برای توسعه کمی و کیفی خدمات پیشگیری با رویکرد های اجتماعی اقزایش دهد.

همچنین در این زمینه نباید از نقش مردم و سازمان های غیر دولتی غافل شد.بدون شک هیچ کشوری نمی تواند در زمینه اجتماعی موفق به پیشگیری تاثیر گذار شود مگر این که بستر و زمینه را برای مشارکت مردم در این زمینه فراهم کند.

علاوه برموارد فوق استفاده از ظرفیت دین مبین اسلام در جهت تحقق عملی پیشگیری اجتماعی بیشترین کمک را به ما خواهد کرد چرا که اسلام دین زندگی است.تاکیدات زیادی در دین مبین اسلام بر خانواده سالم ومتعادل, جامعه سالم، تربیت افراد، و … شده است.

فراموش نشود که پیشگیری اجتماعی هزینه کمتری نسبت به پیشگیر های دیگر از جمله وضعی داشته و لی دامنه تاثیر گذاری و پایداری تاثیرات آن به مراتب بیشتر از سایر رویکرد های پیشگیری است.این نوع پیشگیری ها از دوران کودکی باید شروع شده و استمرار داشته باشد.هر چقدر این برنامه به درون خانواده رسوخ پیدا کند ثبات و پایداری آن ها بیشتر نیز خواهد شد.
ضمن این که استفاده ار رویکرد مشارکتی و جند نهادی در زمینه پیشگیری اجتماعی می تواند بسیار مفید باشد که غفلت از این موضوع هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

با این امید که مددکاران اجتماعی بتوانند در این مسیر سازنده و تاثیر گذار بیش از پیش موفق باشند. انشاء ا……

سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
    
منبع:خبرگزاری مهر مورخ۱۶/۱۱/۹۱