تور علمی اعضای انجمن در استان اصفهان از اورژانس اجتماعی

اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان اصفهان از بخشهایی از بهزیستی شهرستان اصفهان بازدید کرده و از نزدیک با خدمات آنها آشنا شدند.

به گفته دکتر خانم دکتر بتول امین جعفری، طی هماهنگی که از دفتر انجمن در استان اصفهان با مسئولین بهزیستی استان انجام شد، برنامه ریزی و اطلاعرسانی عمومی برای انجام تور علمی (field-visit) با هدف آشنایی با خدمات و امکانات اورژانس اجتماعی صورت گرفت.

وی افزود، تعدادی از اعضای انجمن در استان اصفهان در این تور علمی شرکت و از فعالیت های بهزیستی اصفهان، به ویژه اورژانس اجتماعی بازدید کردند.  مددکاران اجتماعی همچنین سوالاتی درباره جزئیات خدمات و نوع خدمات گیرندگان مطرح کردند که مسئولین مرتبط به آن پاسخ دادند.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران