توزیع دولتی موادمخدر دولتی منافاتی با پیشگیری ندارد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره طرح توزیع موادمخدر دولتی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: طرح توزیع موادمخدر دولتی به منزله آزادسازی مطلق موادمخدر برای همه مردم نیست. از سوی دیگر، یکی از بندهایی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغ شد موضوع قطع ارتباط قاچاقچیان با معتادان و مدیریت مصرف بود.

حسن موسوی‌چلک می‌افزاید: همچنین در یکی از بندهای سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر که در سال ۸۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، آمده است که مواد کم‌خطر را جایگزین مواد پرخطر کنیم.

او اظهار می‌کند: براساس آخرین آمار اعلام‌شده در کشور، بیش از چهار‌میلیون مصرف‌کننده موادمخدر وجود دارد که ۸/۲میلون نفر از آنها مصرف‌کننده دائمی هستند.

موسوی‌چلک بیان کرد: فرض کنید سه‌میلیون نفر مصرف موادمخدر دارند و به مردم می‌‌گویم ۲۰‌درصد از آنها بعد از درمان پاک می‌مانند که البته من این ۲۰‌درصد را قبول نمی‌کنم، ولی فرض را بر این بگیرند که این نظر درست است. از این‌رو تقریبا ۴/۲‌میلیون نفر روزانه باید مواد مصرف کنند.

او ادامه می‌دهد: ورودی جدید هم داریم و هر سال به تعداد مصرف‌کنندگان موادمخدر اضافه می‌شود. از سوی دیگر، بین ۷۰ تا ۷۵‌درصد زندانیان ما مربوط به موادمخدر هستند. حدود ۵۰‌درصد به صورت مستقیم و مابقی غیرمستقیم در ارتباط با موادمخدرند. به دلیل اینکه اعتیاد ممکن است موجب قتل و سرقت شود. موسوی‌چلک عنوان می‌کند: مجرمان موادمخدر بخش عمده‌ای از زندانیان هستند. بنابراین ما برنامه کاهش آسیب را پذیرفته و مراکز کاهش اعتیاد را به رسمیت شناخته‌ایم. درواقع اکنون در مراکز ترک اعتیاد متادون توزیع می‌شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خاطرنشان می‌کند: با طرح توزیع موادمخدر دولتی همچنان پیشگیری به قوت خود باقی است و کسی با توزیع جلوی پیشگیری و مقابله را نمی‌گیرد.

او بیان می‌کند: این در حالی است که موادمخدر مصرفی سالم نیست و ناخالصی خودش را دارد. از سوی دیگر، مصرف‌کننده مستمر هم وجود دارد. بنابراین باید در کنار سایر برنامه‌های درمانی و کاهش آسیب برای گروه خاصی نقش کمک‌کننده داشته باشیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار می‌کند: یکی با شربت متادون و دیگری از طریق کنگره و شب تولد اقدام به ترک اعتیاد می‌کند. بنابراین طرح توزیع دولتی موادمخدر هیچ ‌منافاتی با کارهایی که در حال انجام است، ندارد. موسوی‌چلک می‌افزاید: ممکن است این طرح اقتصاد قاچاق و درمان را تهدید کند، ولی مغایرت با برنامه‌های کاهش آسیب ندارد.

او یادآور می‌شود: طرح توزیع دولتی موادمخدر ممکن است برای عده‌ای راهکار باشد. بنابراین چرا باید با آن مخالفت کنیم؟ با وجود این، عده‌ای می‌گویند تعداد مصرف‌کنندگان تریاک کم است. این در حالی است که اکنون تعداد مطرح نیست و اعتیاد در کشور ما ریشه دارد، حتی در برخی استان‌ها رخنه کرده و باید برای مقابله با آن راهکارهای جایگزین را پذیرفت.