توسعه مبتنی بر زیست بوم، در دستور کار انجمن

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اعلام کرد: توسعه زیست بومی مددکاری اجتماعی نیاز ضروری جامعه است.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به سومین همایش کشوری مسئولان دفاتر استانی انجمن که در تهران در حال برگزاری است اشاره و  تاکید کرد: در سالهای اخیر، به منظور توسعه کیفی و کمی انجمن مددکاران اجتماعی ایران، برنامه ویژه ای طراحی شده است که از جمله آنها تأسیس، گسترش و تقویت دفاتر استانی است.

وی ادامه داد: در این راستا، در نظر است تا با اتخاذ رویکرد توسعه زیست بومی، ظرفیت ها و توانمندیهای مناطق مختلف کشور شناسایی و برجسته شود و با تشریک مساعی مددکاران اجتماعی هر منطقه، حداکثر ظرفیت های بومی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی جغرافیایی هر منطقه کشور به کار گرفته شود.

در رویکرد توسعه زیست بومی، بر فرایندی بودن، هدفمند بودن و همه جانبه بودن رشد حرفه نظارت دارد و انتظار می رود که با اقدامات نظام مند، خردمندانه و البته نقادانه، زمینه-های توسعه پایدار حرفه محقق شود.

موسوی چلک افزود:بر این اساس، هدف گذاری توسعه زیست بومی(منطقه ای) با تکیه بر رصد مستمر و نظام مند شاخص های سلامت اجتماعی در منطقه، شناسایی و بررسی موضوعات مرتبط با مأموریتهای مددکاری اجتماعی خاص هر منطقه (نیازسنجی)، شناسایی ظرفیت های خاص منطقه ای،  شناسایی محدودیت ها، موانع و مشکلات منحصر به فرد منطقه ای، تقویت انسجام اجتماعی درون حرفه، تربیت نیروی انسانی با شناسایی همه ظرفیت های حرفه در شهرها و روستاهای مختلف کشور ،تشویق و ترغیب ایفای مسئولیت اجتماعی در استان، تقویت تعاملات درون استانی با نهادهای اجتماعی دولتی و غیردولتی و … انجام می شود.

این همایش و کارگاه عملیاتی فرصتی است تا از نقطه نظرات ارزشمندمسولیت دفاتر استانی و کارشناسان مسول از سراسر کشور برای پیاده سازی برنامه ها بهره مند شویم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین اضافه کرد با توجه به شرایط و ظرفیت های متفاوت استان ها و حتی موضوعات داری اولویت در هر استان توسعه زیست بومی فرصتی است تا مردم از خدمات مددکاران اجتماعی بیشتر و بهتر بهره‌مند شوند  و در سیاستگذاری های استانی نقش آفرینی بیشتری داشته باشند. به همین دلیل در این همایش  کشوری پیرامون پرسش هایی مانند ۱. برای توسعه مددکاری اجتماعی مبتنی بر زیست بوم در استان با چه چالش هایی ممکن است مواجه شویم؟۲برای رفع موانع سوال فوق چه پیشنهادی دارید؟ بحث خواهیم کرد.

همچنین در این همایش درس آموخته های مددکاران اجتماعی در بلایای طبیعی سیل و زلزله، مدیریت مورد معتادین و  یافته های پروژه تحلیل وضعیت کارکنان خدمات اجتماعی در منطقه  منا ارائه می شود.