ثبت نام برای اشتغال به کار

استخدام

جذب پنجاه نفر مددکار اجتماعی مرد به صورت قرار دادی بابیمه برای اشتغال در تهران.
واجدین شرایط می توانندبرای ثبت نام در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ۲۶و۲۷فروردین۹۲به دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران واقع در فلکه دوم صادقیه،بلوارفردوس پ۶۸واحد۱۶ به همراه کپی شناسنامه و مدرک تحصیلی از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۷ مراجعه نمایید. تلفن:۴۴۰۷۶۷۱۳