جذب مددکار اجتماعی خانم در کلینیک جنوب شرق تهران

استخدام
استخدام

بدینوسیله به اطلاع می رساند یک کلینیک مددکاری اجتماعی واقع در میدان شهدا جهت تکمیل کادر خود نیاز به ۲ مددکار اجتماعی خانم با سابقه گذراندن طرح در سازمان بهزیستی دارد.

نوع کار: پرونده زنان سرپرست خانوار

حقوق و مزایا: مطابق با قانون کار

نحوه تماس: شماره ۰۹۱۲۴۵۹۹۲۱۸ (آقای دکتر بخشی نیا)

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران