جرایم آسیب های اجتماعی را باید در شاخه های پیشگیرانه جستجو کرد

معاونت اجتماعی ناجا
معاونت اجتماعی ناجا

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: بیشتر جرایمی که در آسیب های اجتماعی در جامعه پدیدار می شود را باید در شاخه های مختلف پیشگیرانه مانند فرهنگ و آموزش و پرورش و اشتغال جستجو کرد.

محمود تشکری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن گفت: امنیت به عنوان یک مقوله مهم در جامعه تنها از طریق همکاری همه آحاد مردم و لایه های مختلف اجتماع ایجادمی شودامنیت به عنوان وظیفه نیروی انتظامی به تنهایی برقرار نخواهد شد.

وی در ادامه این مطلب با اشاره به این موضوع که بیشتر جرایم درقالب آسیب های اجتماعی در جامعه پدیدار می شودتصریح کرد : در این راستا مردم هم باید در کنار مسئولین نیروی انتظامی در استان و شهرستان خود باشند بیشتر جرایمی در بخش های مختلف مانند سرقت و غیره صورت می گیرد بیشتر جرایم درقالب آسیب های اجتماعی در جامعه پدیدار می شود .

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی اضافه کرد:بیشتر جرایمی که در آسیب های اجتماعی در جامعه پدیدار می شود را باید در شاخه های مختلف پیشگیرانه مانند فرهنگ و آموزش و پرورش و اشتغال جستجو کرداگر ما در این زمینه ها فرهنگسازی خوبی داشته باشیم می توانیم درصد این تخلفات و جرایم انتظامی و پیامد های منفی آنها بروی جامعه کاهش دهیم.

تشکری در خاتمه اظهار داشت:خانواده ها در حوزه فرهنگسازی و آموزش درست فرزندان خود از آسیب های اجتماعی می توانند در بروز چنین جرایمی نقش کنترل کننده را در کنار پلیس ایفا کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان