جشنواره ملی پایان‌نامه‌های دانشجویی در زمینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی

دبیرخانه جشنواره ملی پایان نامه های دانشجویی در زمینه مسائل و آسیب های اجتماعی در خصوص ارسال آثار در حوزه های مسائل و آسیبهای اجتماعی، مسائل اجتماعی حوزه ازدواج وخانواده، مسائل اجتماعی و فرهنگی نظام آموزش عالی کشور و ناهنجاری های فردی و اجتماعی در فضای مجازی، فراخوان می دهد.

علاقه مندان می توانند آثار خود را تا ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸ ارسال نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه الکترونیکی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری farhangi.msrt.ir مراجعه و یا با شماره ۰۲۱-۸۲۲۳۳۲۰۴ تماس حاصل نمایند.

این جشنواره با مشارکت و همکاری سازمان امور اجتماعی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن‌های علمی مرتبط در سال آینده به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است صرفا رساله ها و پایان نامه هایی که در بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۰ تا اسفندماه ۱۳۹۷ دفاع شده اند مجاز به شرکت هستند.