جشن مددکاران اجتماعی در شیراز

جشن مددکاران اجتماعی استان فارس در شیراز برگزار شد.

آخرین هفته فروردین ۹۶ پر بود از جشنهایی که به افتخار مددکاران اجتماعی برپا شده بود.

بهزیستی استان فارس یکی از آخرین شهرهای ایران بود که این روز را پاس داشت. به همین مناسبت رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در جمع مددکاران اجتماعی بهزیستی استان فارس حضور یافت و این جشن را با آنها شریک شد.

در این مراسم صمیمانه که با حمایت سازمان بهزیستی استان فارس برگزار شده بود، علاوه بر موسوی چلک، برخی مدیران بهزیستی استان و عبدالعلی شمس، نماینده انجمن در استان فارس نیز سخنرانی کردند و گروهی از نوجوانان استان به اجرای برنامه هنری پرداختند.

گزارش تصویری

photo_2017-04-22_02-58-57 photo_2017-04-22_02-56-19 photo_2017-04-22_02-52-36 photo_2017-04-22_02-49-55 photo_2017-04-23_04-48-21 photo_2017-04-23_04-37-36