جلسه اعضای انجمن قزوین با مدیران بهداشت و درمان استان

مورخه:۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت۱۴:۳۰الی۱۵:۳۰ در معاونت بهداشت ودرمان استان قزوین

فریبا غیاثوند، مسئول دفتر انجمن در استان قزوین و برخی از اعضای فعال آن عصر دیروز سه شنبه ۲۴ دیماه، با آقای انصاری، مدیر خانه مشارکت مردم در سلامت اداره کل بهداشت و درمان  استان  دیدار کرده ودر این جلسه در خصوص مسایل ومشکلات اجتماعی که دامنگیر جامعه کنونی است به تبادل نظر واندیشه پرداختند.

یکی از مباحث مهم گفتگو در این جلسه، بررسی ابعاد سلامت اجتماعی و نقش مددکاران اجتماعی در ایجاد وتوسعه سلامت اجتماعی بود.
در این جلسه یک ساعته تصمیم بر این شد که از موازی کاری های تا حد امکان جلوگیری شود و برای تخصصی تر عمل کردن خانه مشارکت مردم در سلامت و انجمن مددکاران اجتماعی، نقش  مددکاران اجتماعی در سلامت اجتماعی پر رنگتر شده و همکاری های بعدی برپایه استفاده از تجربیات وتخصص مددکاران اجتماعی شکل بگیرد.
همچنین مقرر گردید جلسات بعدی با انسجام وقوت بیشتری جهت همکاری مشترک شکل بگیرد .

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران