جلسه مشترک هیات مدیره انجمن با هیات مدیره کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی

عصر روز شنبه بعد از امضای تفاهم نامه بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران با وزارت دادگستری جلسه مشترکی بین انجمن و کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی برگزار گردید.
در این جلسه که همه اعضای هیات مدیره کانون حضور داشتند در ادامه حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با تشکر از حضور اعضای کانون پیشنهاداتی را درباره برنامه ریزی های بعدی کانون مطرح کرد.
موسوی چلک از برخی ناهماهنگی ها که گاهی بین کلینیکهای مددکاری اجتماعی و کانون اتفاق می افتد ابراز نگرانی کرد و توصیه کرد مدیران کانون باید همبستگی و وفاق را بین صاحبان کلینیک برقرار نمایند.
رئیس انجمن عنوان کرد که کلینیکهای مددکاری اجتماعی بازوان اجرایی حوزه مددکاری اجتماعی هستند و انجمن هایی مانند انجمن مددکاران اجتماعی ایران وظیفه حضور در نهادهای سیاستگذاری را دارند.
وی متذکر شد که سیاست انجمن نه در گذشته و نه اکنون ورود به حوزه های اجرایی نیست و جایی که نیاز به اقدامات اجرایی باشد همیشه کانون کلینیکها را به عنوان بهترین نمایندگان اجرایی غیردولتی معرفی می کنیم. کانون یک نهاد صنفی و نماینده کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور است و باید همه سعی خود را برای به حداکثر رساندن توانمندی مالی و اعتباری این کلینیکها انجام دهد.
موسوی چلک، با اشاره به اهمیت استقلال کانون کلینیکها به عنوان یک مجموعه صنفی اظهار نمود: کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی باید مورد اعتماد و تأیید همه کلینیکهای کشور باشد و اگر کلینیک ها می خواهند قدرت بگیرند باید گاهی از برخی منافع شخصی کوتاه مدت خود برای قوت گرفتن نهاد صنفی شان و جلب اعتماد سازمانها چشم پوشی کنند تا بتوانند به عنوان یک سازمان اجتماعی اجرایی توانمند خود را به سیاستگذاران اثبات نمایند.
رئیس انجمن در بخش دیگر از سخنان خود با انتقاد از نگاه خردگرایانه و عادت کردن برخی کلینیکهای کشور به طرح های مشخص گفت: به تعریف جدید جهانی مددکاری اجتماعی که نگاه می کنیم می بینیم که سراسر آن از مفاهیم اجتماعی کلان صحبت شده و مددکاران اجتماعی جهان دعوت شده اند تا برای تغییر نگرش جوامع به سمت تحقق مولفه های سلامت اجتماعی حرکت کنند.
به گفته وی، مسئولیت اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی و تولید دانش بومی را بخشی از مهمترین مفاهیم این تعریف اند و این نشان می دهد ما باید به سمت ابتکارات جدید برای افزایش کیفیت زندگی همه مردم کشور حرکت کنیم.
وی در پایان به ذکر عنوان حقوق بشر در این تعریف هم اشاره نمود و گفت ورود به عرصه حقوق شهروندی نه یک اتفاق عجیب که اصلا جزو وظایف بنیادین مددکاران اجتماعی است و ما جز تلاش برای تحقق حقوق شهروندی وظیفه دیگری نداریم.
سید محمد حسین جوادی، دیگر عضو هیات مدیره انجمن نیز در این جلسه با ذکر ظرفیتهای کلینیکهای مددکاری اجتماعی کشور پیشنهاد کرد که کانون در سطح ملی در کنار سازمان بهزیستی کشور با ارگانهای جدیدی مانند پلیس راهور، جمعیت هلال احمر و نهادهای اجتماعی دیگر وارد همکاری شوند.
دکتر جوادی به اهمیت نهادهای غیردولتی در حوزه اجتماعی چه در سطح ملی و چه بین المللی اشاره کرد و افزود انجمن این اراده را دارد تا برای تقویت کلینیکهای مددکاری اجتماعی در سطح ملی هر گونه کمکی که بتواند انجام دهد و تاکنون نیز این کار را کرده است.
مهدیزاده رئیس کانون مراکز سراسری مددکاری اجتماعی کشور هم ضمن تشکر از تلاش های انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر تمایل کانون به برقراری ارتباط کاری و علمی بیشتر بین دو نهاد مددکاری اجتماعی کشور تأکید کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که به یمن عقد تفاهم نامه هایی که در حوزه حقوق شهروندی به ثبت رسیده است بتوان مسیری جدید برای حوزه های فعالیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی تعریف کرد.
مهدیزاده عنوان نمود که سعی خواهیم کرد تا شاخصهای حقوق شهروندی را احصا کنیم و برای طرح هایی که می شود در این حوزه اجرا کرد همفکری و تصمیم گیری خواهیم کرد.
سعیدی دیگر عضو هیات مدیره انجمن نیز به لزوم ارتباط بیشتر کانون با انجمن توانمند مددکاری اجتماعی ایران اشاره کرد و افزود: کانون کلینیکهای مددکاری اجتماعی همواره به دنبال یافتن راهی برای گسترش روابط مادی و معنوی با مجموعه سازمانهای اجتماعی کشور بوده و در این راه با چند سازمان هم توانسته است وارد مذاکره شود.

photo_2016-06-20_09-02-54

photo_2016-06-20_09-03-21

photo_2016-06-20_09-03-28