جلسه موسوی چلک با اعضای انجمن در استان ایلام

رئیس انجمن عصر روز پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ در استان ایلام حاضر شد و با برخی از اعضای این استان دیدار کرد.