جلسه کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران– نPictre1خستین جلسه کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی در سال ۱۳۹۳، صبح روز یکشنبه ۷ اردیبهشت در دفتر انجمن برگزار گردید. در این جلسه، آقای رضائیان رئیس این کارگروه با تشریح اهداف و برنامه های انجمن در حوزه نهادهای نظامی و انتظامی اعلام کرد که این کارگروه در سال جاری حضوری پررنگ تر در عرصه های مختلف مرتبط با هدفهای این حوزه خواهد داشت.

وی همچنین بیان نمود که جلسه ای عمومی و مشترک با سایر کارگروه ها و نیز رئیس انجمن برگزار خواهد شد تا ضمن انجام هماهنگی در رویه ها و استراتژی ها برای تدوین و اجرای طرحها، از تجارب متقابل مددکاران حوزه های مختلف استفاده شود.