جلسه کارگروه مددکاری اجتماعی در نهاد های نظامی و انتظامی برگزار شد

جلسه کارگره مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی
جلسه کارگره مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی

علی رضائیان، رئیس کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اعلام خبر برگزاری جلسه این کارگروه در روز یکشنه ۹۱/۱۲/۲۷ اعلام نمود: در این جلسه در خصوص فعالیت های واحدهای مددکاری اجتماعی در نیروی انتظامی و نحوه ارائه خدمات مددکاری توضیحاتی به اعضا ارائه شد. همچنین وی افزود: در این جلسه مقرر گردید تفاهم نامه های منعقد بین نیروهای نظامی و انتظامی از طریق و کانال کارگروه و با نظارت های مورد نیاز صورت پذیرد. ضمن اینکه در خصوص تعامل بیشتر پلیس های تخصصی با انجمن مددکاران اجتماعی ایران و معرفی اعضای دارای مدارک تحصیلی مرتبط با انجمن مذاکراتی به عمل آمد.

علی رضائیان همچنین اعلام نمود: در این جلسه مقرر گردید در خصوص عضویت مددکاران اجتماعی نیروهای مسلح مکاتباتی از طرف کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی انجمن مددکاران اجتماعی ایران صورت پذیرد تا بتوان از طریق مطالعه و پژوهش خلاء های موجود در حوزه مددکاری اجتماعی در نیروهای مصلح احصاء و چاره اندیشی شود.

رئیس کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: در ادامه جلسه مقرر شد تا روسای مراکز مشاوره نیروی انتظامی در سراسر کشور به عنوان مسئولین کارگروه نهادهای نظامی و انتظامی در استانها منصوب گردند و با هماهنگی نمایندگی های انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان ها  پیگیر امورات مددکاری اجتماعی باشند و نسبت به شناسایی و معرفی مددکاران اجتماعی به انجمن و عضو گیری اقدام نمایند.

علی رضاییان در پایان از تدوین و توزیع کتاب مشکلات و آسیب های اجتماعی مراجعین مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی نیروی انتظامی در سراسر کشور و در بین نهاد ها و سازمان های مختلف خبر داد و اعلام نمود: تعدادی از این کتاب نیز به دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران اهداء گردیده است.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران