حضور رئیس انجمن در مراسم بازنشستگی دو نفر از مددکاران اجتماعی بانک ملی

طی مراسمی با حضور سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، رئیس اداره کل رفاه و درمان بانک ملی ایران و معاونین، و جمعی از مددکاران اجتماعی و مدیران حوزه رفاه این بانک، مراسم بازنشستگی خانم ها “فاطمه حق بین” رئیس مددکاری اجتماعی بانک ملی ایران وزویا کوچکی شلمانی” از مددکاران اجتماعی بانک ملی شهر تهران با اهداء هدایایی برگزار شد.

در این نشست صمیمانه تندیس انجمن و لوح تقدیری از طرف رئیس انجمن نیز به ایشان اعطاء گردید.

 

متن پیام رئیس انجمن به این شرح است:

 

بسمه تعالی

« مددکاران اجتماعی، هرگز بازنشسته نمی شوند»

 

انسان ها در طول حیات خویش نقش های مختلفی را می پذیرند که هر یک از آنها دارای اهمیت خاصی هستند.اما برخی از آنها دارای اهمیت ویژه ایی هستند که از جمله آنها می توان به نقش افراد در  « کمک به ارتقای کیفیت زندگی مردم» و«  ارتقای شاخص های رفاه و سلامت اجتماعی» می باشد که از ماموریت های مددکاری اجتماعی در رویکرد نوین محسوب می شود..حال که بنا به اقتضای مقررات اداری به  افتخار بازنشستگی نایل می شوید بر خود فرض می دانم بر حسب وظیفه و به مصداق:

« من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق »

از تلاش های موثر و ارزنده سرکار عالی در« بانک ملی ایران» سپاسگزاری نمایم.گر چه بر این باور هستم که مددکاران  اجتماعی هر گز بازنشسته نمی شوند  چون عشق خدمت به مردم  و شاد کردن مردم  را دارند ، عشقی که از شعله فروزان آن همه بهره خواهند برد و محدود به زمان و مکان خاصی نیست. چرا که خدمت کردن  به نوع انسانی،  وظیفه ای پایدار و ماندگار است و بازنشستگی در آن معنا ندارد.با این امید  که با ثبت تجارب و درس آموخته های خود به عنوان « گنجینه» که سرمایه کشور محسوب می شوند گامی دیگر در جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم بردارید.

توفیق، عزت و سربلندی شما را از خداوند منان آرزو می کنم.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران