حضور مسئول شعبه کرمان در نشست پلیس فتای استان با سمن ها

در راستای اجرای تدابیرفرماندهی محترم انتظامی استان کرمان ودر جهت توسعه تعامل وتوانمدسازی سازمانهای غیردولتی و پیرو جلسه تخصصی سمن مورخه ۱۵/۶/۹۴ در ستاد فرماندهی و براساس مصوبات این جلسه مبنی بر تشکیل کارگروه جنگ نرم، مقارن ساعت ۱۱ مورخه ۲۳/۶/۹۴ جلسه تخصصی پلیس فتا با نمایندگان سمن در دفتر ریاست محترم پلیس فتا کرمان برگزار گردید. در ابتدا جناب سرهنگ اسماعیلی ریاست محترم پلیس فتا در مورد اهمیت فضای مجازی در دنیای امروز و و نقش این فناوری در زندگی بشر و جرائم این فضا صحبتهایی را بیان نمودند. در ادامه سروان زنگی آبادی رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری، مطالبی را در زمینه فرصتها و تهدیدات فضای مجازی ایراد نمودند. همچنین هرکدام از نمایندگان سمن نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند که برخی از این پیشنهادات به شرح ذیل می باشد : ۱- استفاده از توان شورای دانش آموزی ۲- تدوین جزوات آموزشی جهت مقاطع تحصیلی ۳-آموزشهای ضمن خدمت جهت معلمین ۴- تولید محتوای آموزشی .

DSC00919

در پایان موارد زیر جهت اجرا به تصویب رسید و قرار بر این شد نمایندگان محترم سمن ها ، در جلسه آینده که در مهرماه تشکیل میگردد نتیجه مصوبات جلسه را بهمراه داشته باشند .

۱-شناسایی و معرفی افراد متخصص در حوزه فضای مجازی

۲-شناسایی و معرفی خیرین جهت بهره مندی در حوزه فضای مجازی

۳- برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات آموزشی

۴- برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه فضای مجازی

۵- ارائه طرحهای پیشنهادی در حوزه پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی