حقایق حوزه اجتماعی دربرنامه ششم دیده نشد

رئیس انجمن مددکاری ایران با اشاره به اینکه غفلت از آسیبهای اجتماعی در حالیکه آنها جامعه را تهدید می‌کنند، بخشودنی نیست، گفت: واقعیت‌های حوزه سلامت اجتماعی در برنامه ششم در نظر گرفته نشده است

دکتر سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم اشاره کرد و گفت: برنامه ششم در یک پستویی نوشته شد که واقعیت‌های حوزه اجتماعی را در آن در نظر نگرفتند در حالی که کارشناسان اجتماعی در برنامه‌ها و طرح‌هایی که ارائه شده بود، تمام مشکلات و آسیب‌ها را عنوان کرده بودند.

وی گفت: در نشست‌های مشترکی که تاکنون برای تدوین برنامه ششم برگزار شد، در تمام کمیته‌ها حضور داشتیم اما متاسفانه خروجی که از آن بیرون آمد، ربطی به برنامه‌های ارائه شده نداشت و آسیب‌ها عملاً حذف شد و تنها موردی که در آن دیده شده، در یک بند برنامه ششم؛ موضوع اعتیاد است.

رئیس انجمن مددکاری ایران با اشاره به اینکه آسیب‌های اجتماعی در حالی جدی گرفته نشده که وضعیت آن بسیار بغرنج است، گفت: آسیب‌های اجتماعی شوخی ندارد و در هیچ مقطعی مانند اکنون وضعیت ما در حوزه آسیب‌ها به این شکل نبوده به همین دلیل باید به صورت جدی برنامه‌ها و طرح‌های ویژه‌ای را تدوین کنیم.

موسوی چلک تاکید کرد: خوشبختانه مجلس، برنامه ششم را بازگردانده به این دلیل که نیاز به اقدامات کارشناسی جدی دارد؛ بنابراین بهترین فرصت است که از نظرات نخبگان اجتماعی در تدوین این برنامه استفاده کرد.

به گفته وی، آنچه در حال حاضر کشور را تهدید می‌کند، آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است و غفلت از آن قابل بخشش نیست.

سلامت اجتماعی در برنامه های توسعه گذشته دیده نشد

رئیس انجمن مددکاری ایران با تاکید بر اینکه سلامت اجتماعی باید در برنامه ششم به صورت جدی تحلیل، بررسی و برنامه‌ریزی شود، اظهار داشت: در برنامه‌های توسعه گذشته نخواستیم سلامت اجتماعی را ببینیم اما دیگر زمان آن گذشته که سر خود و مردم را کلاه بگذاریم و واقعیت جامعه چیز دیگری است که باید در نظر گرفت.

موسوی چلک با اشاره به اینکه نمی‌شود با موضوعات اجتماعی و آسیب‌ها، برخورد سیاسی کرد گفت: واقعیت‌های جامعه را باید پذیرفت و برای آنها برنامه‌ریزی کرد.

وی گفت: آنچه از برنامه ششم به نظر می‌رسد این است که اگر هم نباشد اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد؛ به همین دلیل است که مورد اعتراض آسیب‌شناسان و نخبگان اجتماعی است. بنابراین تا فرصت باقی است باید در جهت بهبود وضعیت اجتماعی و آسیب‌‌های اجتماعی اقدام جدی به عمل آورد.