حقوق شهروندی بخشی از تعریف مددکاری اجتماعی است

حقوق بشر و حقوق شهروندی بخشی از تعریف مددکاری اجتماعی است و موضوع حقوق شهروندی یکی از مفاهیمی است که به طور شفاف ذکر شده است.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در مراسم افتتاحیه اولین همایش مددکاری اجتماعی وحقوق شهروندی با بیان این مطلب پس از تبریک روز حقوق بشر و کرامت انسانی تصریح کرد: از سال دو هزار به بعد به نوعی حقوق بشر به طور غیر مستقیم جای خود را در ادبیات اجتماعی جهان باز کرد و به طور مشخص و شفاف در آخرین تعریف که به تصویب رسید نگاه جدیدی به مددکاری اجتماعی در دنیا ایجاد شد.

موسوی چلک، سه وظیفه کلیدی مددکاران اجتماعی در حوزه حقوق شهروندی را بیان نمود:

وظیفه اول، ترویج حقوق شهروندی برای آحاد مردم جامعه و کمک به ارتقاء کیفیت زندگی، ترویج سلامت اجتماعی که حقوق شهروندی پیش نیاز آن است.

وظیفه دوم، ترویج حقوق شهروندی در گروه های هدف خاص مددکاری اجتماعی است که عبارت است از آشنا کردن آنها به حقوق شهروندی، تشویق گروه هدف به مشارکت در احقاق حقوق خود و مطالبه گر بودن مددکاران اجتماعی.

وظیفه سوم، کمک به ترویج و توجه به حقوق شهروندی در همه مجاری که می توانند مطالبه گر حقوق شهروندی باشند.

وی ادامه داد: سازمانهایی که باید مدافع حقوق شهروندی باشند به اندازه کافی به مسئولیت خود اعتنا نمی کنند. مجلس در ادوار مختلف سکوت کرده و سازمان های اجتماعی به جای پرسشگر بودن خود را در جایگاه پاسخگویی قرار داده اند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اذعان داشت: همه ما باید در هر موضوعی مطالبه گری داشته باشیم و سکوت ما ظلم به حرفه مددکاری است. ظلم به افرادی است که نمی توانند از حقوقشان دفاع کنند.

موسوی چلک با بیان اینکه در حال حاضر موضوع مطالبه گری اجتماعی کمرنگ شده است، اضافه کرد: این موضوع باید به همه مددکاران اجتماعی هشدار داده شود و متاسفانه مجلس در این زمینه سکوت کرده است.

وی همچنین با انتقاد از کم توجهی مسئولین و مدیران کشور نسبت به قوانین حامی شهروندان اظهار داشت: امروز ما در کشور قوانین حمایت کننده از حقوق شهروندی داریم و فصل سوم قانون اساسی یکی از آن نمونه هاست. اما نکته اینجاست که یا از آنها اطلاع نداریم و یا استفاده ای از آنها نمی شود چونحقوق شهروندی دغدغه ما نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین از نگرشی که به پیاده کردن حقوق شهروندی در حاکمیت وجود دارد انتقاد کرد و افزود: حقوق شهروندی را نمی توان از بالا به پایین پیاده کرد و باید نقش تشکلهای غیردولتی که رویکرد سیاسی ندارند را جدی کرد.

وی در انتها با قرائت بخشی از نامه شماره ۵۳ نهج البلاغه گفت: اسلام نیز به این مسئله توجه کافی دارد و این نامه نشان می دهد که از حقوق شهروندان حتی در دورترین نقاط سرزمین باید صیانت شود.