حمایت عملی فدراسیون از مددکاران اجتماعی افغانستان

نمایندگان فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی هفته آینده به افغانستان سفر می کنند.

بنابر اعلام فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (آی اف اس دبلیو)، دبیرکل و اعضای این فدراسیون در سفری ده روزه به افغانستان سفر خواهند کرد تا وضعیت انجمن مددکاران اجتماعی این کشور را بررسی کنند و حمایت عملی خود را از مددکاران اجتماعی این کشور اعلام کنند.

روری تروئل دبیر کل دائمی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در این باره می گوید: هدف اول ما حمایت از مددکاران اجتماعی و توسعه خدمات اجتماعی دولتی و مردمی در این کشور است. این هدف شامل حمایت ما از زنانی که در این حرفه فعالیت می کنند هم خواهد بود. همکاران ما در افغانستان اقدامات فوق العاده ای برای حمایت از همه مردم انجام می دهند و تحت شرایط بسیار پیچیده ای در حال توسعه حرفه در این کشور هستند. بنابراین ما برای ایجاد همکاری های قوی تر مبتنی بر ارزشهای حرفه و با نگاه حمایتی و یادگیری دو جانبه تلاش خواهیم کرد.

دکتر روری تروئل را درا ین سفر، خانم آنا رادولسکو معاون فدراسیون و آقای حامد علمایی، مسئول کمیته امور بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران و عضو کمیته سازمان ملل فدراسیون همراهی خواهند کرد.

این سفر با دعوت انجمن مددکاری اجتماعی افغانستان انجام می شود و طی آن با مددکاران اجتماعی این کشور و برخی مقامات مرتبط دیدار به عمل خواهد آمد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماع ایران