حمایت های کارشناسی مددکاران اجتماعی کشور/ لیست اسامی کارشناسان

در روزهایی که بیماری کووید-۱۹ بخش زیادی از فضای اجتماعی و اقتصادی کشور را درگیر خود کرده است مددکاران اجتماعی مانند سایر مواقع بحرانی در سالهای اخیر، به شکلهای گوناگون در کنار مردم آسیب دیده یا در معرض آسیب حضور فعال دارند. با وجود این و به نظور کمک علمی و عاطفی به همکارانی که به صورت مستقیم درگیر کار با مراجعین، اعم از مبتلایان، افرادی که در قرنطینه یا نقاهتگاه ها و خانواده قربانیان هستند، انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ضمن سپاس از همه زحماتی که همکاران مددکاری اجتماعی در بخش های دولتی یا غیردولتی در سطوح مختلف و به شکلهای گوناگون در مقابله با این بیماری متقبل می شوند، شماره تماس برخی از کارشناسان با تجربه (اعم از مددکار اجتماعی یا تخصص های مرتبط) برای ارائه مشاوره تخصصی و سوپروایزری در حوزه های مختلف در دسترس کارشناسان سراسر کشور قرار داده است تا در صورت نیاز به کمک های تکنیکی در خصوص نحوه مواجهه با شرایط، جستجوی منابع اجتماعی، گزارش نویسی و مستندسازی، مواجهه با سوگ، مراقبت از خود در مقابل شرایط استرس زا یا هر گونه حمایت دیگری در ساعات مشخص شده با این متخصصین تماس بگیرند. این افراد به صورت رایگان و داوطلبانه برای کمک به کارشناسان در شرایط بحران کرونا فعالیت می کنند. لیست و مشخصات تماس این افراد در فایل زیر قابل دسترس است.

لیست کارشناسان حمایتهای تخصصی مددکاری اجتماعی (پی دی اف)

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

اسامی