حوزه اجتماعی در مناظرات مظلوم واقع شد

مباحث فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موضوعاتی بود که برای دومین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود. با توجه به موضوعات در نظر گرفته شده انتظار می‌رفت نامزدها از این فرصت استفاده و برنامه‌های خود را درخصوص نحوه مدیریت این مسائل مطرح کنند. ‌
هرچند مرزگذاری بین مسائل اقتصادی و اجتماعی دشوار است اما اگر بخواهیم با عینک اجتماعی به مناظره دیروز نگاه کنیم باید گفت نامزدها آن‌طور که انتظار می‌رفت به مباحت اجتماعی نپرداختند و بیشتر به مسائل اقتصادی و سیاسی علاقه نشان دادند. به عبارت دیگر می‌توان گفت به جای این‌که نامزدها از برنامه‌های مشخص خود برای مدیریت اجتماعی صحبت کنند، بیشتر به تکرار برخی مفاهیم و توصیه‌ها بسنده کردند.
دیروز نامزدهای ریاست‌جمهوری به موضوعاتی مانند فاصله‌طبقاتی، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و لزوم حفظ سرمایه اجتماعی اشاره کردند،‌ اما برای مخاطبان توضیح ندادند قرار است چگونه این مشکلات را برطرف کنند.
فراموش نکنیم حوزه اجتماعی، حوزه‌ای مهم و کلیدی است. تجربه ثابت کرده است غفلت از این حوزه همیشه با تبعات جبران‌ناپذیری همراه بوده است. برای نمونه موضوع فقر، عدالت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی موضوعاتی جدی است. این درحالی است که در مناظره روز گذشته به‌درستی به این مسائل پرداخته نشد. به همین دلیل می‌توان گفت در مناظره گذشته، مظلومیت حوزه اجتماعی در برنامه‌های نامزدها کاملا به چشم آمد.
باید یاد آور شد برخی نامزدها به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه اشاره کردند، اما در بیشتر مواقع پرداختن به مسائل اجتماعی در حد اشاره باقی ماند و نامزدها نتوانستند از برنامه‌هایشان صحبت کنند. البته مظلومیت مسائل اجتماعی محدود به این مناظره نیست و در مناظره‌های پیشین نیز این بی‌توجهی به چشم می‌آمد. در واقع در مناظره‌های این‌چنینی، بیشتر نامزدها از گروه‌های آسیب‌پذیر یا مسائل اجتماعی فقط نام می‌برند. این درحالی است که باید تاکید کرد، اقشار آسیب‌پذیر نیازی به مطرح شدن نام‌شان ندارند، چراکه مشکلات آنها فقط زمانی حل می‌شود که دولت‌ها در حوزه اجتماعی، برنامه‌ای مشخص و عملیاتی داشته باشند.
بنابراین باید گفت، دولت سیزدهم برای این‌که بتواند در حوزه اجتماعی موفق عمل کند، دست‌کم به دیدبانی اجتماعی و آینده‌پژوهی دراین حوزه نیاز دارد. نباید فراموش کرد حدود ۱۶ماه گذشته، فراگیری کرونا روی مسائل مختلف جامعه تاثیر گذاشته و مسائل اجتماعی را نیز دستخوش تغییر کرده است. اتفاقی که نامزدهای ریاست‌جمهوری دیروز آن‌طور که باید به آن اشاره نکردند، اما دولت سیزدهم اگر بخواهد در این حوزه کارآمد باشد باید از اکنون به فکر این تغییرات باشد.
منبع: روزنامه جام جم. چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰.