خانم فرشته طلوعی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی و توانبخشی منصوب شد

انتصاب
انتصاب

سرکار خانم فرشته طلوعی

باسلام واحترام

نظر به تخصص،تعهد وتجربه جنابعالی به عنوان مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی و توانبخشی انجمن مددکاران اجتماعی ایران منصوب می­شوید.

انتظار می­رود با توجه با اهمیت موضوع در حوزه مددکاری اجتماعی در انجام موارد ذیل اقدامات لازم را به عمل آورید:

ü      انتخاب اعضاء کارگروه.
ü      تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.
ü      بررسی و جمع­آوری اطلاعات و مستندات علمی در زمینه توانبخشی.
ü      تعیین اولویت های کارگروه با مشارکت اعضاء.
ü      تعامل با سازمان­های مرتبط و فعال در حوزه توانبخشی.
ü      شناسایی ساختار کشور در حوزه توانبخشی.
ü      جمع آوری قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در حوزه توانبخشی.
ü      جمع آوری منابع اجتماعی (خدمات) کشور در زمینه توانبخشی.
ü      شناسایی نقاط قوت و ضعف وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه توانبخشی.
ü      مطالعه تطبیقی در حوزه مددکاری اجتماعی و توانبخشی در کشورهای مختلف و موفق.
ü      برگزاری هم­اندیشی­های تخصصی در زمینه توانبخشی.
ü      مشارکت­ علمی در همایش­های مرتبط و تهیه مقالات.
ü      تهیه شرح وظایف مددکاران اجتماعی در حوزه توانبخشی.
ü      آماده سازی کتاب یا جزوات علمی و آموزشی در ارتباط با مددکاری اجتماعی در حوزه توانبخشی.
ü      مستند سازی اقدامات کار گروه.
ü      ارائه گزارش مستمر به کارشناسان مسئول هماهنگی و پیگیری کار گروه­های انجمن.

                                                                                                                                سیدحسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران