خانواده رکن مهم در پیشگیری از اعتیاد است

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: خانواده رکن مهمی در پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، حمید صرامی در سلسله نشست‌های راویان مکتب حسینی از نشست‌های آموزشی پیش از اعزام مبلغین محرم در دفتر تبلیغات اسلامی گفت: بسیاری از مردم در جامعه شناخت صحیحی از اعتیاد و مضرات مواد مخدر ندارند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اعتیاد قشر جوان و نوجوان را تهدید می‌کند و دشمن بر روی این مساله سرمایه گذاری می‌کند تا توان اندیشه و تلاش را از جامعه بزداید.

وی تصریح کرد: اعتیاد رابطه زیادی با بیکاری ندارد و بخش زیادی از افراد معتاد دارای شغل هستند و صرفا بیکاری عاملی برای جذب به سوی اعتیاد نیست؛ امروز یکی از مصیبت‌های مهم جهانی مساله اعتیاد است، به طوری که بیش از ۸۰۰ ماده شناخته شده به عنوان مخدر جوامع را تهدید می‌کند.

صرامی بیان کرد: قاچاق مواد مخدر انبوهی از ثروت را روانه جیب قاچاقچیان می‌کند، از این رو حاضرند به هر قیمتی آن را مبادله کرده و با جان خود و دیگران بازی کنند و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی تبلیغ برای مصرف مواد مخدر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود اما بسیاری از افراد از این مساله غافل هستند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: خانواده رکن مهمی در پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است، در این مسیر باید خانواده آموزش های لازم را در فرزند پروری و توجه به اعضای خانواده در جلوگیری از اعتیاد را بگذرانند.

صرامی عنوان کرد: اگر مبلغین بتوانند مردم را با عوارض و آسیب‌های جدی اعتیاد آشنا کنند، تعداد زیادی از افراد بیمار را می‌توان به سمت زندگی دوباره سوق داد، روحانیت جایگاه مهمی در هدایت و راهنمایی جامعه دارد و باید از این ظرفیت برای سلامت جامعه استفاده کرد.

وی بیان کرد: ریشه بسیاری از آسیب‌ها و بحران‌ها در اعتیاد است، مبارزه با مصرف مواد مخدر می‌تواند آسیب‌های زیادی را درمان کند و از فروپاشی کانون خانواده جلوگیری کند.