خبرنگاران طلایه داران آگاهی

به نام خداوند جان و خرد
خبرنگاران،طلایه داران آگاهی
                    یکی از اقدامات خوب نامگذاری روز هاو هفته ها برای مشاغل مختلف است.این زمان ها فرصت مناسبی است تا مسایل این مشاغل مطرح شود، به افراد دارای این مشاغل و حرفه ها توجه شود و شاید هم فرصتی شود تا از دارندگان این مشاغل سپاسگزاری شود.هفده مرداد یکی از این روز ها ست.ولی از نظر من روز بزرگی است.چرا که به نام « روز خبرنگار»نامگذاری شده است. این روز از این جهت بزرگ است که خبرنگاران را طلایه داران آگاهی می دانم.ما خبر ها را به راحتی می شنویم یا می خوانیم اما بدست آوردن اخبار و تحلیل کارشناسی،اطلاع رسانی مناسب و بموقع، در اختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز مردم درحوزه های مختلف، شفاف کردن مسایل، پیگیری حقوق مردم در افکار عمومی، آشنا کردن مردم با حقوق خود و … کار دشواری است که جز از افراد خبره، متعهد، مسئولیت پذیر، خلاق و … انتظار نمی رود.
               بدون شک خبرنگاران دارای چنین ویژگی هایی هستند.بر خود وظیفه می دانم این روز بزرگ را به همه خبرنگاران تبریک عرض نمایم.در این شب قدر هم از خداوند سلامتی همه خبرنگاران را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

                                                                    سید حسن موسوی چلک
                                                                      رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
                                                                         هفده مرداد نود و یک