گزارش عملکرد سال ۹۰- ۹۱

خلاصه عملکرد سال ۹۰- ۹۱ انجمن مددکاران اجتماعی ایران را می توانید از اینجا دانلود نمائید و یا با کلیک بر روی عکس زیر ذخیره نمائید.

 

گزارش عملکرد سال ۹۰-۹۱ انجمن مددکاران اجتماعی ایران