داشتن کمیسیون اجتماعی قوی در مجلس آرزوی ماست

امور اجتماعی
داشتن کمیسیون اجتماعی قوی در مجلس شورای اسلامی آرزوی ماست 
موسوی چلک، سید حسن – سید حسن موسوی چلکداشتن کمیسیون اجتماعی قوی در مجلس شورای اسلامی آرزویی ماست.
نزدیک به ۱۵ است که به دلیل نوع مسئولیت های که داشتم به حوزه های تصمیم گیر درمراجع مختلف در باره مسایل اجتماعی ارتباط دارم.در تدوین برنامه های توسعه کشور به عنوان کارشناس مرتبط در دستگاهی که کار می کردم حضور داشتم.از جمله جاهایی که ارتباط داشتم مجلس شورای اسلامی بود . طبعتا در مجلس هم کمیسیون اجتماعی اصلی ترین کمیسیون مربوط به امور اجتماعی است. آنچه که می توانم در این زمینه بگویم این است که علیرغم گسترده بودن امور اجتماعی و مشکلات و نگرانی های که در این زمینه وجود دارد هیچ گاه کمیسیون اجتماعی مجلس را در زمینه مسایل اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی،سلامت اجتماعی و … فعال ندیدم.حتی در انتخاب اعضاء کمیسیون هم معمولا کمیسیون اجتماعی آخرین کمیسیون هایی است که اعضاء آن تعیین و یا به عبارت بهتر تکمیل می شود. این نشان از کم اهمیتی این کمیسیون نیست. بلکه اهمیت این کمیسیون به خوبی شناخته نشده است. چند وقت قبل داد آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلی شورای اسلامی هم در آمده بود که به نمایندگان تاکید می کرد برای ثبت نام در برخی از کمیسیون ها هجوم نبرند کمیسیون های دیگر هم در مجلس کارایی دارند.(این مضمون صحبت های ایشان بود).در ادوار قبلی مجلس هم این گونه بوده است.این در حالی است که بدون شک تهدید جدی جامعه از جنس مسایل اجتماعی و فرهنگی است.امیدوارم که در مجلس نهم با توجه به شناختی که از برخی از اعضاء دارم این آرزوی جامعه اجتماعی کشور تحقق پیدا کند و ان هم داشتن کمیسیون اجتماعی قوی و کارآمد در مجلس شورای اسلامی است.برای تحقق این امر جامعه متخصصین اجتماعی از جمله مددکاران اجتماعی آمادگی خود را برای هر گونه همکاری اعلام می کنند.
 

  منبع:خبرآنلاین۱۵/۶/۹۱