دبیرخانه کنفرانس امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه: لیست مقالات پذیرفته شده

ضمن سپاس از کلیه اساتید، صاحب نظران، کارشناسان، دانشگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی که در تهیه و ارسال مقالات به دبیرخانه کفرانس آنلاین امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه همکاری داشته اند؛ بدینوسیله به استحضار می رساند مجموعا تعداد ۲۴۸ مقاله کامل و ۳۰ گزارش ملی در خصوص محورهای کنفرانس به دبیرخانه ارسال گردیده است. پس از بررسی کامل مقالات توسط کمیته داوری، مجموعاً تعداد ۹۳ مقاله جهت سخنرانی در کنفرانس پذیرفته شده است که اسامی نویسندگان و عناوین مقالات به شرح جدول زیر اعلام می گردد. برنامه زمان بندی سخنرانی ها و نشست های تخصصی و لینک ورود کنفرانس بزودی اعلام می شود.

لازم به ذکر است لیست مقالاتی که فقط جهت چاپ پذیرفته شده اند متعاقبا توسط دبیرخانه اعلام می گردد.

از صاحب نظران و کارشناسانی که مقالات شان برای محورهای این کنفرانس پذیرفته نشد بابت مشارکت شان سپاسگزاری می نماید.

دبیرخانه کنفرانس آنلاین ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
۱ دکتر رضا صفری شالی درآمدی اجمالی بر نقش تعاونی ها در تحقق رفاه اجتماعی کشور
۲ دکتر علی قلی حیدری ارزیابی جایگاه تعاون در برنامه های توسعه قبل و پس از انقلاب و ضرورت ارتقای آن در برنامه هفتم توسعه
۳ اسماعیل گرجی پور تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۴ دکتر علی اکبر مزینانی نظام سیاستگذاری اجتماعی در ایران
۵ دکتر علی حیدری تامین اجتماعی پلتفرمی
دکتر محسن صبوریان حکمرانی مجازی در برنامه هفتم توسعه
۶ دکتر زهرا سمواتی تحلیل اجتماعی- فرهنگی تأثیر مصرف رسانه ای بر هویت یابی ملی در ایران
۷ علیرضا میر موسوی، مهدی فقیه عبدالهی، محمد نبی نجفی اندرور راهبردهای معارف دینی در مقابله با چالش های موجود در فضای مجازی
۸ رویا حسینی رسانه و فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه
۹ مریم یارمحمد توسکی

علیرضا بیگدلی

سلامت اجتماعی حلقه مفقوده تحقق برنامه ششم توسعه با تمرکز بر شاخص اشتغالزایی و رفع بیکاری
۱۰ دکتر فرشاد مومنی محرومیت، فقر و عدالت در برنامه هفتم توسعه
۱۱ دکتر حسین راغفر محرومیت، فقر و عدالت در برنامه هفتم توسعه
۱۲ دکتر مریم خاک رنگین کاهش فقر ترکیبی کودکان، رویکردی اثر بخش و کارا برای مبارزه با فقر در برنامه هفتم توسعه
۱۳ محمد نبی نجفی اندرور مهدی فقیه عبدالهی سیاست اجتماعی و نابرابری های سلامت
۱۴ دکتر مرتضی توکلی، دکتر حسن احمدی، نجمه باقری حسین آبادی آمایش عدالت سرزمین (عدالت فضایی)
۱۵ رضا زهروی-مریم بیات پیشگیری رشد مدار از کودک آزاری در ایران  (مطالعه پژوهشی بر سلامت روان)
۱۶ هاشم مهدیزاده، عاطفه یوسفی بررسی عوامل و  آسیب های فردی و اجتماعی طلاق
۱۷ آقای کرمانی آسیب های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۱۸ سامان یوسف وند مواجهه سیاستگذارانه با نظام مسائل، آسیب­ها، جرائم و انحرافات اجتماعی در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه
۱۹ حدیث میرزا محمدی بررسی وضعیت ازدواج در ایران
۲۰ معصوم آقازاده تحلیل وضعیت اخلاق و فرهنگ عمومی جامعه
۲۱ دکتر حسن پارسی پور برنامه هفتم توسعه کشور، فرصتی برای بسیج اجتماعی و بسیج منابع در بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری
۲۲ دکتر مجید روستا

 

گزارش تخصصی بسته پیشنهادی برنامه‌ریزی و مدیریت  یکپارچه سکونتگاه های غیر رسمی در برنامه هفتم توسعه در کشور
۲۳ نریمان مصطفایی

 

برنامه‌ریزی و مدیریت  یکپارچه سکونتگاه های غیر رسمی در برنامه هفتم توسعه با تاکید بر بحران همه گیری کوید
۲۴ دکتر منا عرفانیان ضرورت رویکرد معطوف به جنسیت درسیاستگذاری های مسکن
۲۵ محمد حسین جان بابانژاد ارزیابی ظرفیت رویکرد بازآفرینی شهری در ساماندهی محلات ناکارآمد شهری: مطالعه موردی محله سنگلج
۲۶ دکتر  حمید صرامی کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردان ها در برنامه هفتم توسعه
۲۷ دکتر سعید قاسمیان کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردان ها در برنامه هفتم توسعه
۲۸ عباس دیلمی زاده کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردان ها در برنامه هفتم توسعه
۲۹ دکتر محمدرضا قدیرزاده کنترل و کاهش مصرف الکل در برنامه هفتم توسعه
۳۰ دکتر فرید براتی سده کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردان ها در برنامه هفتم توسعه
۳۱ دکتر علی هاشمی کنترل و کاهش مواد مخدر و روانگردان ها در برنامه هفتم توسعه
۳۲ علیرضا ایزدپور تاثیر بازاریابی اجتماعی در سرمایه و سلامت اجتماعی
۳۳ فردین علیپور تنش های روانی – اجتماعی موانعی در مسیر توسعه : شناسایی وقایع مولد، پیشنهادها و راهکارها
۳۴ دکتر یونس نوربخش دارایی ها و متعلقات همگانی برای سلامت و ویروس کرونا: درس ها، دلالت ها و چالش ها
۳۵ دکتر سیدمحسن موسوی سیاستگذاری شادکامی؛ چرا و چگونه؟
۳۶ حسین بیگدلی و حسن غلامی نقش رسانه در ارتقاء سلامت روان
۳۷ دکتر مرضیه تکفلی رویکرد و نگرش رفاه کودک در ایران از دیدگاه صاحبنظران
۳۸ دکتر علی کاظمی کودکان در برنامه هفتم توسعه
۳۹ دکتر فرشید یزدانی کودکان در برنامه هفتم توسعه
۴۰ دکتر شیخ الاسلام امنیت عذایی و توسعه پایدار
۴۱ خانم صباغ و خانم رحیمی کودکی در برنامه هفتم توسعه
۴۲ دکتر علی نوری کودکان کار و خیابان در برنامه هفتم توسعه
۴۳ دکتر علیرضا حمیدی فر امنیت عمومی در برنامه هفتم توسعه
۴۴ دکتر مجید موسوی راد مراکز مشاوره و دوایر مددکاری اجتماعی پلیس، راهبردی برای ارتقای سلامت و امنیت جامعه
۴۵ دکتر تقوی امنیت عمومی و اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۴۶ خانم دکتر شایگان امنیت عمومی و اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۴۷ جبار باقری رویکرد ها وخدمات اجتماعی در زندانها وکاهش جمعیت کیفری
۴۸ دکتر جعفر کوشا پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم
۴۹ دکتر حمید نادری به سوی قوه قضاییه مردم محور: از چارچوب مفهومی تا برنامه های سیاستی
۵۰ حامد محدی ، سمیرا محمدی الزامات اتخاذ رویکرد سالمت اجتماعی در قانون برنامه هفتم توسعه بر کاهش آسیب های اجتماعی و وقوع جرم
۵۱ دکتر سعدالله مرادی سوانح رانندگی و پیآمدهای اجتماعی آن: رویکرد تحلیلی
۵۲ محمد سبزی طراحی و اجرای پروتکل حمایت های روانی اجتماعی مددکاران اجتماعی مراکز درمانی ایران در مقابله با بحران ویروسی کووید-۱۹
۵۳ دکتر اکبر بخشی نیا نقش مددکاران اجتماعی در سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله
۵۴ مظفر الوندی بررسی مدیریت بحران در زندان
۵۵ کبری محمدی مدیریت بلایای توسعه در برنامه هفتم توسعه
۵۶ مجتبی حسین نژاد بررسی نقش تاب آوری اجتماعی بر سلامت روان
۵۷ شهربانو امانی بهسازی و نوسازی در برنامه هفتم توسعه
۵۸ دکتر شاپور دیوسالار ضرورت یکپارچگی نظام مدیریت شهری در خلق سرزندگی و نشاط اجتماعی
۵۹ محسن نظری ناظر منش، غلامرضا درمیان تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه ساختاری، شناختی و رابطه­ای برسوء مصرف مواد در خانواده‌های حاشیه نشین شهر مشهد
۶۰ دکتر علامه سالمندی در برنامه هفتم توسعه
۶۱ دکتر دلبری سالمندی در برنامه هفتم توسعه
۶۲ دکتر فتحی ضرورت حمایت از سالمندان قربانی خشونت خانگی
۶۳ دکتر نسیبه زنجری وضعیت سالمندی جمعیت در ایران و الزامات سیاستی
۶۴ فریده مجید خامنه مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به آلزایمر
۶۵ دکتر بتول امین جعفری تبیین ازدیدگاه مددکاری اجتماعی سالمندی پویا در شهر اصفهان با تاکید بر سرمایه اجتماعی
۶۶ دکتر سعید معیدفر احیای مسئولیت شهروندی
۶۷ احمد بخارایی ایجاد ساز و کار لازم برای تقویت انسجام اجتماعی
۶۸ فرهاد باباخانی سرمایه اجتماعی در ایران امروز
۶۹ دکتر پویا فر بازاندیشی در مفهومِ «مردم» پیش نیاز ارتقای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۷۰ دکتر امیر اکبری قمصری بررسی جامعه شناختی مفهوم امید اجتماعی با  بررسی انتقادی مقیاس های جهانی امید
۷۱ دکتر کریمی درمنی سیاست های توسعه ای حمایت اجتماعی و ارتقاء سالمت اجتماعی معلوالن جسمی – حرکتی در برنامه هفتم توسعه
۷۲ دکتر مرضیه شیرازی خواه وضعیت ساختارهای فیزیکی در حوزه توانبخشی اختلالات فیزیکی در کشور : چالش‌ها و راهکارهای توسعه عدالت محور
۷۳ دکتر محمد کمالی امور توانبخشی در برنامه هفتم توسعه
۷۴ دکتر شهبازی امور توانبخشی در برنامه هفتم توسعه
۷۵ رمضانعلی قادری ضرورت ایجاد و بکار گیری مددکاری اجتماعی مدرسه در وزارت اموزش و پرورش
۷۶ دکتر حسین زیرک مرادلو گسترش، تثبیت و تعمیق عدالت آموزشی و تربیتی
۷۷ دکتر مهدی مالمیر ظرفیت‌های سیاستی گسترش فناوری‌های نوین آموزشی
۷۸ مرضیه ابراهیمی سیاست گذاری در حوزه آموزش عالی زنان
۷۹ هایده بهبودی آموزش و پرورش استثنایی در برنامه هفتم
۸۰ خدیجه سلطانی سیاستگذاری اجتماعی (سیاستها)در رابطه با زنان سرپرست خانوار بعد از انقلاب اسلامی
۸۱ عاطفه حمیدی کودکان کار در برنامه هفتم توسعه
۸۲ بهنام لطفی خاچکی تحلیل راهبردی سرمایه اجتماعی در ایران و الزامات ارتقای آن در برنامه هفتم توسعه
۸۳ محمدرضا پویافر بازاندیشی در مفهومِ «مردم» پیش نیاز ارتقای سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۸۴ زهرا رحیمی و خانم صباغ قوانین برنامه توسعه و جای خالی کودکان
۸۵ مهدی فلاحی ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی در جامعه کار و تولید
۸۶ اکبر رشیدی مراکز مشاوره و دوایر مددکاری اجتماعی پلیس، راهبردی برای ارتقای سلامت و امنیت جامعه
۸۷ محمد عباسی الزامات افتراقی حق بر سلامت و حق بر آموزش کودکان اوتیسم در جامعه ایران
۸۸ سیدرضا جوادیان ساماندهی مهاجران اتباع افغانستانی در ایران
۸۹ کبری راد سرمایه اجتماعی
۹۰ امید رحمانیان رابطه عوامل فرهنگی مؤثر بر خانه گریزی دختران شهر اصفهان با تأکید بر ساختار خانواده
۹۱ مونا پورقادری امنیت غذایی: جزء لاینفک حمایت های اجتماعی
۹۲ فرهاد شهریاری سلامت اجتماعی و مهارتهای زندگی
۹۳ حسین بیگدلی مولفه های اجتماعی سلامت روان