دبیرخانه کنگره منطقه ای ۲۰۲۳: تأیید موضوع و محورها در هیات مدیره انجمن

عصر روز پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱، جلسه هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران تشکیل شد و پیشنهاد تیم علمی دبیرخانه کنگره منطقه ای ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بحث طولانی و انجام برخی اصلاحات، موضوع و محورها مورد تأیید قرار گرفت. این تصمیم روز شنبه در جلسه ای با هیات رئیسه منطقه ای فدراسیون نیز به بحث گذاشته شد و به تأیید این هیات نیز رسید.

بر اساس تصمیم دبیرخانه، بیست و هفتمین کنگره منطقه ای آسیااقیانوسیه مددکاری اجتماعی در هفته اول آبان ۱۴۰۱ (هفته آخر اکتبر ۲۰۲۳) در تهران برگزار خواهد شد.

مصوبات مذکور پس از تأیید هیات رئیسه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW و نیز هیات رئیسه انجمن منطقه ای آموزش مددکاری اجتماعی-آپاسوئه ( APASWE) که نماینده انجمن آموزشگاه های مددکاری اجتماعی در منطقه است اعلام می شود. قرارداد فی مابین دبیرخانه کنگره (انجمن مددکاران اجتماعی ایران) با مراجع اصلی برگزاری کنفرانس (فدراسیون و آپاسوئه) طی هفته های آینده با قید جزئیات اجرایی کنگره امضا خواهد شد.

جزئیات کامل این تصمیم به زودی در قالب اطلاعیه ای اعلام خواهد شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- دبیرخانه بیست و هفتمین کنگره منطقه ای مددکاری اجتماعی ۲۰۲۳