دختران جوان فراری و لطمات بی پایان به جامعه

دختران با فرار از خانه به جامعه لطمه هایی وارد می کنند اگر چه این آسیب در نگاه اول فردی به نظر می رسد اما برای جامعه پیامدهای منفی متعددی دارد.

به گزارش سرویس حوادث جام به نقل از باشگاه خبرنگاران؛  در جامعه دخترانی هستند که به خاطر رهایی از مشکلات راه چاره را فرار از خانه دانستند و سپس به خیابان ها روی می آورند، غافل از مشکلات و خطرهای بسیاری که برای آن ها به وجود خواهد آمد.

اگر چه خانواده ها دختران خود را عاقل و نجیب پرورش داده اما اشخاصی هستند که با فکر های پلید خود فرزندان آن ها را طعمه قرار  داده و قصد تباهی زندگی آنان را دارند.

بنابراین خوب است بدانید:

دختران فراری کسانی هستند که به دلایل مختلف و در اثر فشارهای ناشی از شرایط سخت زندگی ، غالباً رغم میل باطنی اقدام به ترک خانه و کاشانه خود کرده و از کانون خانواده جدا می شوند و عموماً در شهر دیگر

بدون داشتن مامنی مناسب و خانه ای دائمی ساکن می شوند، این دختران عموماً به دلایلی نظیر فقر، خشونت محدودیت های غیر منطقی، آزار دیدگی، رها شدن از سوی اطرافیانی به خصوص خانواده و … روی به

خیابان ها می آورند و اکثریت آن ها به تدریج مبدل به زنان خیابانی می شوند که راهی تاریک در پیش رو دارند، دختران فراری غالباً برای زندگی و امرار معاش به کارهای سخت و بسیار مشکل روی می آورند.

علل اصلی میل فرار دختران از خانه چیست؟

تحقیقات نشان داده که سردی روابط عاطفی والدین، متارکه، طلا، وجود ناپدری و نامادری، بی سرپرستی و بد سرپرستی، خشونت در خانواده، فقر اقتصادی و فرهنگی، اعتیاد، مشکلات روحی و روانی و افزایش نا به

هنجاری های اجتماعی از مهم ترین عوامل برانگیزننده میل فرار دختران است.

والدین معتاد یا زندانی، اختلافات خانوادگی و طلاق از مهم ترین عواملی هستند که به گفته کارشناسان زمینه فراز را فراهم می کنند.

کارشناسان می گویند: دختران فراری دروازه ورود جامعه بر پدیده زنان خیابان است پدیده ای که سلامت جسمی و روانی جوانان را تهدید می کنند.

خوب است که بدانید اگر چه خانه گریزی دختران در نگاه اول فردی به نظر می رسد اما با توجه به پیامدهای سرد آن در جامعه تبدیل به یکی از آسیب های اجتماعی و جدی در سال های اخیر شده عواملی که موجب فرار

دختران شده عوامل متعددی نظیر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

برخورد ناصحیح متولیان امر و عدم برنامه ریزی درست و منسجم در این زمینه را نباید نادیده گرفت.

خانواده سعی کند تا محیطی آرام و بی دغدغه را برای دختران خود فراهم کرده و به مشکلات آن ها توجه نموده و در حل آن فرزندان خود را یاری کنند.

منبع: جامه نیوز