درباره کنگره

 

حرفه مددکاری اجتماعی از سال ۱۳۳۷ در ایران تصویب شد و در حال حاضر هم در تمامی مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکتری ، دانشجو در ایران تربیت می شود اعلام نمودند: رسالت و جایگاه حرفه مددکاری اجتماعی بعنوان یک عنصر پویا، آگاهی بخش، پیشرو و پیشگام در تحقق نیازها، خواسته ها و مطالبات به حق همه مردم جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر بر هیچکس پوشیده نیست.

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش مسایل و آسیب های اجتماعی متنوع و نوپدید، فعالیت مددکاری اجتماعی نیز به حدی وسیع شده است که اکثر انسانها، سازمانها و نهادها در جامعه در هر پایگاه و جایگاهی نیازمند خدمات و اقدامات عملی و علمی مددکاران اجتماعی در جهت حل و فصل مشکلات و نارسایی هایشان برای تغییر و رسیدن به توسعه و انسجام اجتماعی پایدار اند.

لذا یکی از نقش های مهم و تأثیر گذاری که مددکاران اجتماعی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی بر عهده دارند مستند سازی کلیه تجربیات و اقدامات عملی و علمی سازمانها و نهادها در حوزه اجتماعی می باشد تا هم از اشتباهات مشابه در آینده پیشگیری و جلوگیری گردد و هم انجام خدمات شایسته تر به جامعه هدف در آینده توسط نیروهای انسانی متخصص سازمانها و نهادهای اجتماعی فرآهم شود و همچنین قابل بررسی مجدد یا انتقال به دیگران، در زمانیکه ما نیستیم باشد و تحقق این امر منوط به برگزاری کنگره ها و همایش های ملی در جهت جمع آوری اطلاعات و اقدامات سازمانها و نهادهای خدمات اجتماعی در حوزه مددکاری اجتماعی می باشد.

لذا انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نظر دارد در جهت ارتقاء جایگاه علمی و حرفه ای مددکاری اجتماعی سازمانها و نهادهای خدمات اجتماعی « اولین کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران» را با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای اجتماعی مختلف در کشور در ۲۷ و ۲۸  آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد کرد.

شایان ذکر است که ۱۰ سال قبل انجمن مددکاران اجتماعی ایران کنگره پنجاه سال مددکاری اجتماعی در ایران را با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف در ایران برگزار کرد، و در حال حاضر با توجه به قدمت ۶۰ ساله مددکاری اجتماعی در ایران و ضرورت مطرح شده کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران را با نگاهی نو و علمی به گذشته، حال و آینده در جهت توسعه و پویایی هر چه بیشتر حرفه، در مواجهه با  مسایل و آسیب های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و بهزیستی افراد را با اهداف ذیل برگزار خواهد کرد:

 الف) ثبت هر آنچه که در طی ۶۰ سال در حوزه مددکاری اجتماعی در دستگاههای اجرایی به اجرا در آمد

ب) تولید دانش در حوزه موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی در کشور

ج) تعریف یک چشم انداز برای حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی در کشور و در دستگاههای اجرایی

د) ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی در آینده در موضوعات مرتبط و نوین مددکاری اجتماعی

ه) شناساندن حرفه مددکاری اجتماعی برای مسئولین دستگاههای اجرایی و مردم جامعه

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مددکاری اجتماعی در ایران و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان، معرفی تجربه های موفق از جمله برنامه‌های دیگر کنگره است.