دو مورد درخواست همکاری نیروی مددکاری اجتماعی در مراکز خصوصی و خیریه

۱- مرکز خیریه خانه هنر سبا به منظور ارتقاء فعالیت های اجتماعی خود به یک نفر نیروی داوطلب فارغ التحصیل مددکاری اجتماعی نیازمند است. این مرکز با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه آموزشهای هنری و استعدادیابی کودکان کارگر فعالیت می کند.

شرایط:

جنسیت: ترجیحا مرد

مدرک تحصیلی: مددکاری اجتماعی

محل فعالیت: تهران

محل موسسه: تهران، خیابان ده حقی، خیابان نبرد جنوبی پلاک۱۸۵

نوع همکاری: داوطلبی

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۰۳۸۴۱۷۸۷۵ تماس بگیرید.

 

۲- موسسه باغبان بهشت ابدی برای طرح مراقبت در منزل وتوانبخشی مبتنی بر خانواده جهت ارائه خدمات مراقبت وتوانبخشی در منزل درخواست نیروی کار مددکار اجتماعی دارد.

شرایط :

جنسیت: مرد/ زن

مدرک تحصیلی: مددکاری اجتماعی

نوع فعالیت: توانبخشیی برای افراد دارای مشکلات جسمی -حرکتی،ذهنی/اتیسم  متوسط و شدید

نوع همکاری: پرداختی توافقی

در صورت تمایل می توانید با شماره تلفن  ۰۹۱۲۷۲۵۶۷۹۳   تماس بگیرید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران