درخواست همکاری مددکار اجتماعی- آذر ۹۴

مهلت انقضای آگهی ۹۴.۱۰.۳۰

 

به اطلاع می رساند دو مرکز نیاز به همکاری مددکار اجتماعی با شرایط زیر دارند:

 

۱- انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در یکی از مراکز خود در خانه مهر سرآسیاب ملارد نیاز به همکاری یک نیروی مددکار اجتماعی دارد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۰۲۸۵۰۸  تماس حاصل فرمایید.

 

۲- یک کلینیک مددکاری اجتماعی در شرق تهران نیاز به یک نفر مددکار اجتماعی با سابقه به عنوان مسئول فنی کلینیک و کار با پرونده های زنان سرپرست خانوار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۷۷۹۶۵۵۱۰- ۷۷۳۵۲۶۳۴ تماس حاصل فرمایید.

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران