درخواست همکاری مددکار اجتماعی در موسسه توانبخشی رعد تهران

تاریخ انقضای آگهی: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد یک موسسه آموزشی مردم نهاد است که از سال ۱۳۶۳ تا کنون بطور رایگان خدمات آموزش، توانبخشی و اشتغال را برای افراد دارای معلولیت ارائه می دهد. هدف اصلی رعد آموزش منجر به اشتغال افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت های برابر برای آنها است تا بتوانند بطور موثری در جامعه حضور داشته باشند.

موقعیت مکانی: تهران ، شهرک غرب، فاز،۲ خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پالک۷۴

عنوان شغلی مورد نیاز : کارشناس مددکاری اجتماعی

نوع همکاری: تمام وقت

حداقل سابقه کار: یک سال

شرح وظایف
 مشاوره به کارآموزان و خانواده ها
 تشکیل پرونده مددکاری اجتماعی
 آموزش و آگاه سازی فرد دارای معلولیت و خانواده وی از حقوقشان
 ارائه خدمات به مددجویان به منظور رشد استعدادها و ظرفیتها وقابلیت انان.

رشته تحصیلی: کارشناسی/ کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

ویژگیهای فردی موردنیاز:
 توانایی برقراری ارتباط موثر
 توانایی برنامه ریزی روانی و اجتماعی
 اصول و تکنیکهای مصاحبه
 ترجیحا آشنایی با فیلد توانبخشی و معلولیت جسمی حرکتی

لطفاً رزومه ی خود را به شماره ۰۹۳۰۵۲۸۸۳۹۶ واتس آپ نمایید.

 

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران