درس آموخته های مددکاران اجتماعی: گنجینه ۱

93305027

در این کتاب خاطرات و درس آموخته های مددکاران اجتماعی و متخصصین و مدیرانی که طی سالهای فعالیت خود ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مددکاری اجتماعی داشته اند و به نوعی بخشی از تاریخچه حرفه در ایران محسوب می شوند مستندسازی شده است.

برای خرید این کتاب به قیمت ۲۰ هزار تومان می توانید با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.

۶۶۵۶۱۶۶۹
۶۶۵۶۱۶۹۴