در ۲ استان تهران و البرز در سال گذشته به ازای ۳.۲ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده که نگران کننده است.

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این مطلب، به خراسان گفت: بر اساس آمار در سال گذشته به طور متوسط به ازای هر ۶.۱ ازدواج در کشور یک طلاق ثبت شده است.

وی با اشاره به وضعیت استان های مختلف کشور در این زمینه، افزود: در این میان وضعیت ۲ استان البرز و تهران نگران کننده است و شاخص تعداد ازدواج به طلاق در این ۲ استان پایین ترین میزان یعنی ۳.۲ است.به عبارت دیگر در این ۲ استان به ازای هر ۳.۲ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است که نگران کننده و هشدار دهنده است.

به گزارش خراسان،بنا به گفته موسوی مازندران با ۵.۴ ازدواج به ازای یک طلاق در رتبه بعدی قرار دارد. استان های سیستان و بلوچستان با ۲۰.۳ ازدواج به ازای یک طلاق، ایلام با ۱۳.۹ ازدواج به ازای یک طلاق و چهار محال و بختیاری با ۱۲.۵ ازدواج به ازای یک طلاق در رتبه های بالای جدول قرار دارند و وضعیت مطلوبی در بحث ثبت ازدواج به طلاق دارند.