دعوت از انجمن مددکاران اجتماعی ایران جهت سخنرانی در کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی

انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان از انجمن مددکاران اجتماعی ایران جهت ایراد سخنرانی در کنفرانس بین المللی با عنوان : به سوی توسعه در مددکاری اجتماعی، چالش ها و فرصت ها دعوت نمود.

کنفرانس فوق توسط انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان و با همکاری نزدیک دانشگاه دولتی ایروان برگزار می گردد. تاریخ برگزاری این کنفرانس به مدت سه روز از یازدهم تا سیزدهم سپتامبر (۲۰-۲۲ شهریور) در سالن همایشهای موسکو هاوس در ایروان خواهد بود.

انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان اهداف این کنفرانس را بدین شرح اعلام نموده است:

– ترویج دیدگاه مددکاران اجتماعی به عنوان بازیگران اصلی در توسعه اجتماعی

– تقویت ظرفیت فکری در مددکاران اجتماعی و تقویت ارتباط بین مبانی دانشگاهی و فیلدهای عملی

– ترویج روحیه همکاری بین مددکاران اجتماعی و سایر فعالان در حوزه توسعه اجتماعی

– ارائه راهکارهای مشارکت و تاثیرگذاری به کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مددکاری اجتماعی

– توسعه ارتباطات بین مددکاران اجتماعی

کلیه کارشناسان، محققیق و دانشجویان مددکاری اجتماعی، سیاست گذاران اجتماعی و کارشناسانی که زمینه فعالیت آن ها مددکاری اجتماعی، توسعه اجتماعی و کاهش فقر باشد می توانند در این کنفرانس شرکت نمایند.

سخنرانان اصلی این کنفرانس از اساتید شاخص مددکاری اجتماعی در اروپا و انجمن های مددکاری اجتماعی ایران، ترکیه و گرجستان می باشند.

شرکت کنندگان همچنین می توانند به ارائه مقالات در زمینه های زیر بپردازند:

Social policy and social welfare in Armenia: The role of social work in current reforms

Social Work practices and human rights: trends, successes and challenges (children, women, elderly, disabled, etc

Social Work in the region: development of alternative types of care

Social work in the context of conflict and violence

Social Work education: Innovative approaches in social work theory, practice, ethics and research

Social Work development: ethic and dilemmas

Globalization and modernization: the impact on societies and corresponding challenges for social work

مقالات می توانند به صورت سخنرانی یا پوستر در غالب سمپوزیوم یا کارگاههای جانبی یا مباحث گروهی پیش بینی شده در کنفرانس ارائه گردند.

چکیده مقالات باید به زبان انگلیسی و با فونت Times New Roman و اندازه ۱۲ مطابق با فرمت زیر نوشته شده و اصل مقالات و طرح ها تا پنجم سپتامبر (۱۴شهریور) ارسال گردند.

Abstract submission form:

Participant information
¨ Prof.¨ Dr.¨ Mrs.¨ Mr.

¨ Other………………

Full Name
Contacts (email; tel; address)
Institution information
Name of institution/organization/department
Presentation description
Presenter/Co-Presenter/Co-AuthorList presenter and co-presenter(s) and co-author(s) NAMES as you wish them to appear in the program booklet.
Presentation title
Presentation abstract (250 words)

کارگاهها باید در قالب جلسات فعال ۲۰-۳۰ دقیقه ای طراحی شوند و شامل مباحث گروهی و تمرینات تجربی با هدف فعال نمودن هرچه بیشتر شرکت کنندگان و ارتقاء شخصیتی و حرفه ای آنان طراحی شوند.

برنامه ی کلی کنفرانس به شرح ذیل می باشد:

 

GENERAL PROGRAM

HOUR

Sept 11, 2013

Wednesday

Sept 12, 2013

Thursday

Sept 13, 2013

Friday

۸.۰۰-۹.۰۰

REGISTRATION

 

۹.۰۰-۱۱.۳۰ Opening CeremonyWelcome Speeches by representatives from:

  • Armenian Association of Social Workers
  • Government of Armenia
  • National  Assembly
  • Ministry of Social Welfare
  • UNICEF-Armenia
  • European Delegation in Armenia

SYMPOSIA

SYMPOSIA

۱۱.۳۰-۱۲.۰۰

COFFEE BREAK

۱۲.۰۰-۱۳.۰۰ Keynote Speakers: 3

PRESENTATIONS

PRESENTATIONS

۱۳.۰۰-۱۴.۰۰

LUNCH

۱۴.۰۰-۱۵.۰۰

SYMPOSIA

 

Workshops

PRESENTATIONS

 

۱۵.۰۰-۱۵.۳۰

COFFEE BREAK

۱۵.۳۰-۱۷.۰۰ Workshops Workshops

CLOSING CEREMONY

۱۷.۰۰-۱۷.۳۰

                                                       REFLECTION OF THE DAY

۱۷.۳۰-۱۸.۰۰ Free time Free time
۱۹.۰۰-۲۲.۰۰

WELCOME RECEPTION

CULTURAL DINNER

 

هزینه شرکت در کنفرانس ۱۰۰ دلار می باشد که شامل پذیرش، غذا، پذیرایی و پکیج های کنفرانس می باشد. هزینه های اقامت و حمل و نقل بر عهده شرکت کنندگان خواهد بود.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران