جذب مددکاران اجتماعی جهت برگزاری دوره های آموزشی مهارت های اجتماعی

کارگروه آموزش و پژوهش :
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با توجه به نیازهای آموزشی شهروندان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۲ اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مختلف خواهد نمود . یکی از محورهای اصلی این آموزش ها مهارت های اجتماعی همچون : مهارت های فردی، مهارت های بین فردی، مهارت های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده ، مهارت های مشارکت های اجتماعی و …. می باشد .

به همین منظور جلسه ای مشترک بین مهدی سروی همپا رئیس کارگروه آموزش و پژوهش انجمن مددکاران اجتماعی ایران و آقای امیری مدیر مرکز آموزش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد و موارد مشروحه ذیل به تصویب رسید :

ارائه لیستی از مددکاران اجتماعی مجرب و مورد تایید انجمن جهت استفاده در دوره های آموزشی مذکور
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در حوزه های آموزشی، پژوهشی، هم اندیشی، سمینارهای علمی، نظارت ، ارزیابی و ……..  بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

لذا اعضای محترم انجمن و سایر مددکاران اجتماعی می توانند فرم مشخصات را دانلود نموده و به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا در بیست و هشتمین جشن روز مددکاری اجتماعی شرکت نموده و فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نمایند .

Mehdi.sarvihampa@gmail.com