دهمین نشست گفتگوی اجتماعی با موضوع “سرمایه بهبودی یا حمایت اجتماعی؟” برگزار می شود

دهمین نشست از سلسه جلسات گفتگوی اجتماعی روز پنجشنبه ۱۳ آبان  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ صبح برگزار خواهد شد.

این نشست که دومین نشست از دفتر دوم گفتگوی اجتماعی است با موضوع “سرمایه بهبودی یا حمایت اجتماعی؟” به بحث و نقد پیرامون مفهوم سرمایه بهبودی خواهد پرداخت.

سخنران این گفتگو “امیر مغنی باشی منصوریه” دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی، پژوهشگر و فعال عرصه اعتیاد است که سالها به عنوان کارشناس و مدیر پروژه در “جمعیت خیریه تولدی دوباره” با گروه های مختلف درگیر در اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان کار کرده است.

IMG_4409

سرمایه بهبودی مفهومی اجتماعی است که  در بازگشت بیماران مبتلا به بیماری های سخت و به صورت خاص در حوزه مواد مخدر و روانگردان برای بازگرداندن بخشی از قابلیتهای گذشته فرد و خانواده وی (نظام مددجویی) قابل بهره گیری است.

شرکت در این جلسه برای عموم آزاد است. با این وجود تعدادی از مددکاران و فعالان اجتماعی حوزه مواد مخدر دعوت خواهند شد تا ایده تمرکز بر سرمایه بهبودی به جای تأکید بر حمایت اجتماعی در حوزه اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان را مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

این نشست در دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران واقع در تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان، پلاک ۱۴ ، واحد ۲۰ انجام خواهد شد.

5454