دیدار مهربانی اجتماعی/آذرماه ۹۸/ تصاویر بخش اول

در یک عصر دلپذیر آذرماهی در اتاق پرمهر انجمن مددکاران اجتماعی ایران دور هم جمع شدیم تا دیدار مهربانی اجتماعی را بار دیگر تازه کنیم و پر از انرژی شویم در روزهای پر از اتفاق های گوناگون. این نشست فرصتی بود برای تقویت شبکه اجتماعی، تبادل تجربیات، به روز کردن اطلاعات، خلق ایده های جدید و از همه مهمتر، احساس همدلی بیشتر و تقویت مهربانی اجتماعی.

تصاویر: