دیدار عیدانه مددکاران هرمزگان در دفتر انجمن استان

مددکاران اجتماعی استان هرمزگان در دفتر این انجمن در شهرستان بندرعباس دیدوبازدید عیدانه برگزار کردند.

به گفته ندا هاشمی پور، مسئول دفتر انجمن در استان هرمزگان، جمعی از مددکاران اجتماعی این استان بعد از تعطیلات نوروز گردهم آمدند و در جمعی صمیمانه باهم دیدار نمودند.

هرمز هرمزگانسسی هزی هرم