دیدار مهربانی مددکاران اجتماعی پیشکسوت، پنجشنبه ۵ مهر ۹۷

سپاس و ستایش به یزدان پاک / که پاک آفرید آدمی را ز خاک

این پنجشنبه اینجا، در انجمن مددکاران اجتماعی ایران خبری هست. نشستی از جنس دیدار مهربانی، با حضور متخصصینی که سالهای سال تجربه عشق ورزیدن دارند. “مددکاران اجتماعی تعلیم یافته حرفه ای” که عمر خود را به راه مهربانی سپردند و امروز مشتاق تر از همیشه و پر جوش تر از جوانی هایشان در گردهمایی های کوچک و بزرگ هم پیمانانشان آماده اند. این نیک مردمان زمانی  عهد کردند به پیمان خویش تا نگردند بگردند چو از جان خویش. و امروز خرسندند که پیمان خود را نگاه داشته اند و هر بار به بهانه ای باهمستانی می آفرینند و وفاداری خود را جشن می گیرند.

در جهانی که هر روز فاصله مردمان از هم بیشتر می شود غنیمتی است کنار هم بودن ولو به قدر یک دم. مردان و زنانی که پیش رو و پیشکسوتند در ترجمه معنای “مهر” و “دست گیری”. مددکاری اجتماعی، دیروز و امروز و فردا ندارد. مددکاری اجتماعی، زمان ندارد. مددکاری اجتماعی، حکایت دلباختگی است برای یاری رسانی به همه. این حرفه، پیر و جوان ندارد این حکایت همیشگی که انسان چیزی جز مهرخواهی و مهرورزی نیست و این قصه از دیرباز روایت شده و تا دیرباز به همین سان روایت خواهد شد. این بار هم در پسین ساعتی در ابتدای ماه مهر برای یادآوری مهربانی به بهانه ماه مهر گردهم می آییم تا یکدیگر را ببینیم و بشنویم و دم نویی بیاوریم در حرکت دوار.

دل به دل دادن جوانان در این مستانه ی ماندگار، راز درازپایی این پیمان است. مردان و زنانی از عهد قدیم و جدید اما همه بر یک عهد و همه با یک پیام برای اجتماعمان. “پیام مهربانی و دوستی”. دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم میعادگاهی است برای هر کس که پیمانمان را می شناسد و به مهربان بودن و مهرگستر بودن خود می بالد. اتاق کار کوچکی که با همه خردی اش، آشیانه مشترک همه مددکاران اجتماعی کشور است و مهیای هر رویدادی که به مهربانی اجتماعی و تندرستی اجتماعی پیوندی دارد.

دیدار مهربانی اجتماعی، جمع پیشکسوتان مددکاری اجتماعی

       پنجشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ :

مکان: دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران

       تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان، پلاک ۱۴، واحد ۲۰