رئیس انجمن، به عنوان کمیسر اخلاق فدراسیون بین المللی انتخاب شد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، کمسیر کمیسیون اخلاق فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی شد.
این خبر خوشی بود که در اولین ماه سال جدید میلادی برای جامعه مددکاری اجتماعی ایران به ارمغان آمد. یک هفته پس از کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران، خانم دکتر ماریکو کیمورا، رئیس منطقه ای آسیا اقیانوسیه فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی، ماه گذشته نام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران را بعنوان عضو کمیسیون اخلاق از منطقه خود پیشنهاد داده بود و با پذیرش آن از سوی فدراسیون نام نماینده ایران در کنار ” آی هوا تئو” دبیرکل انجمن مالزی، در سایت فدراسیون درج شد.

اعضای این کمیسیون شامل یک کمیسر از هر منطقه است که آسیا اقیانوسیه با توجه به وسعت بالای جغرافیایی و تنوع فرهنگی بسیار زیاد، حائز دو نماینده در این کمیسیون است. اعضای این کمسیون در حال حاضر عبارتند از:

  • خانم Dawn M Hobdy کمیسر اخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و انجمن ملی مددکاران اجتماعی آمریکا ساکن واشنگتن
  • خانم Jane Shears کمیسر اخلاق منطقه اروپایی و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا
  • آقای Ai Hua Teoh کمیسر اخلاق منطقه آسیا اقیانوسیه و دبیرکل انجمن مددکاران اجتماعی مالزی
  • آقای سید حسن موسوی چلک کمیسر اخلاق آسیا اقیانوسیه و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
  • آقای Joachim C. Mumba کمیسر اخلاق منطقه آفریقا و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی زامبیا
  • خانم Kenia Batisa کمیسر اخلاق منطقه آمریکای لاتین و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی پاناما

این اولین حضور انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یک کرسی جهانی بعد از تأسیس این رشته در ایران است اما قطعاً ابتدای مسیر تعالی و تعامل جهانی مددکاران اجتماعی ایران خواهد بود.

ethics_0001