رئیس انجمن ایران سخنران ویژه کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی قرقیزستان

صبح امروز افتتاحیه “کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در قرن ۲۱: چالشها و راه حلها” در بیشکک قرقیزستان برگزار شد و حسن موسوی چلک، رئیس انجمن به عنوان مهمان ویژه این کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداخت.

در این کنفرانس دو روزه، علاوه بر دبیرکل و برخی دیگر از مسئولین ارشد فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW)، اساتید و انجمن های مددکاری اجتماعی از کشورهای مختلفی حضور دارند.

از انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز به عنوان یکی از همکاران برگزاری این کنفرانس علمی به بیشکک دعوت شده است و رئیس انجمن به عنوان یکی از سخنرانان اصلی افتتاحیه سخنرانی کرد.

پس از این کنفرانس و در حاشیه آن، کارگاه های آموزشی متعددی اجرا خواهد شد که دو مورد از آن به تجارب مددکاری اجتماعی در ایران از جمله اورژانس اجتماعی و مداخلات مددکاری اجتماعی در بلایا و سوانح اختصاص دارد.

کشور قرقیزستان به لحاظ فرهنگی و مذهبی قرابتهای فراوانی با ایران دارد ولی مددکاری اجتماعی آن با حمایتهای کشورهای اروپای شمالی به ویژه دانمارک رشد کرده و حمایت می شود.

لازم به ذکر این کنفرانس به یادبود موسس مددکاری اجتماعی در این کشور خانم ورا اسینووا (Vera Usenova) برگزار شده است.