رئیس انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی وارد ایران شد

سحرگاه امروز رئیس انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی وارد ایران شد.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- همایش ملی روز مددکاری اجتماعی و دومین کنگره بین المللی مددکاری اجتماعی ایران با موضوع مددکاری اجتماعی و تاب آوری اجتماعی با حضور متخصصین و اساتید این حرفه از داخل و خارج کشور در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۸ در تهران برگزار خواهد شد.

مهمان ویژه این مراسم، خانم دکتر آناماریا کمپانینی (Annamaria Companini) رئیس ایتالیایی انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی سحرگاه امروز وارد تهران شد و از سوی رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی مورد استقبال قرار گرفت.

مطابق برنامه قرار است دکتر کمپانینی علاوه بر شرکت و سخنرانی در کنگره مذکور از برخی از فیلدهای حوزه رفاه و مددکاری اجتماعی بازدید کند و در جلسات تخصصی با اساتید دانشگاه های ایران شرکت نماید.