رئیس انجمن در نشست خبرگزاری مهر: مهاجرت‌ها باید با هوشمندی مدیریت شوند

er

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: مهاجرت نامطلوب نیست اما مدیریت آن دشوار است و باید هوشمندی و درایت خاصی در آن لحاظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در هم‌اندیشی «حاشیه‌نشینی؛ چالش امروز، بحران فردا» که در محل خبرگزاری مهر و با حضور مرتضی طلایی نایب‌رئیس شورای شهر تهران، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، رضا محبوبی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور و نریمان مصطفایی مدیر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری برگزار شد، اظهار داشت: هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه با قانون‌گذاری، اجرای آیین‌نامه‌های مصوب و برخورد با متخلفان در  عرصه حاشیه‌نشینی مسئول هستند.

وی افزود: یکی دیگر از نهادهای مؤثر در حاشیه‌نشینی، مدیریت شهری است و نمی‌توان نقش این مجموعه را در کاهش یا تقویت حاشیه‌نشینی نادیده گرفت.

موسوی چلک گفت: با بررسی‌های انجام‌شده در ۹۱ شهر کشور، ۹۷۴ منطقه حاشیه‌نشین شناسایی‌شده که بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در آن سکونت دارند.

ریاست انجمن مددکاری اجتماعی کشور عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین اشکالات ما در این حوزه، اطلاق عنوان حاشیه‌نشین به این گروه‌ها است و در واقع ما آن‌ها را شهروند درجه دوم قلمداد و سکونتگاه‌های آنان را غیرمجاز می‌دانیم.

خدمات اجتماعی مناسبی به مناطق حاشیه‌نشین ارائه نشده است

وی افزود: رویکرد و نگاه امنیتی و انتظامی به این مجموعه‌ها از دیگر مشکلاتی است که باید در این زمینه تجدیدنظر و با نگاهی همه‌جانبه در برنامه‌ریزی‌ها به این طیف نگریسته شود.

رئیس مددکاری اجتماعی کشور عنوان کرد: این نگاه امنیتی و انتظامی بود که منتج به تخریب خاک سفید شد اما این امر اقدام نامناسبی بود که باعث پراکنده شدن جمعیت ساکن در این نواحی به دیگر نقاط شد.

وی افزود: نوع برخورد ما باعث بسترسازی برای گسترش و افزایش جرائم و بزهکاری‌ها در چنین مناطقی شد.

موسوی چلک گفت: تزریق امکاناتی همچون آب، گاز، برق بدون در نظر گرفتن خدمات اجتماعی باعث سوق پیدا کردن این مناطق به سمت حاشیه‌نشینی می‌شود.

وی افزود: شهرداری، ورزش و جوانان، کمیته امداد، آموزش‌وپرورش و…  از نمونه دستگاه هایی هستند که خدمات اجتماعی ارائه می‌کنند که متأسفانه در خصوص ارائه خدمات اجتماعی در این مناطق عملکرد مناسبی نداشتیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور عنوان کرد: در محیطی که خدمات اجتماعی، اندک و نظارت اجتماعی محدود است، مشکلات اجتماعی در آن افزایش می‌یابد و چنین مناطقی به باراندازی برای آسیب های اجتماعی تبدیل می شود.

وی افزود: نگاه همه جانبه توأم با تامین و توزیع مناسب خدمات اجتماعی، امری ضروری به شمار می رود و متاسفانه در برنامه ریزی ها آنطور که باید به آن توجه نمی شود.

موسوی چلک گفت: تنها برنامه چهارم توسعه تا حدودی به مسائل اجتماعی پرداخته بود که متاسفانه این برنامه نیز در مرحله اجرا با نارسایی هایی مواجه وآنطور که مناسب و شایسته بود، برنامه های لحاظ شده اجرایی نشد.

رئیس انجمن مددکاری کشور اظهار داشت: در شرایطی که امکانات و زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی مناسب نیست، تعلق سرزمینی این گروه به سکونتگاه خود ضعیف است و با توجه به اینکه خود را شهروند درجه اول نمی پندارند، بستر برای یارگیری این گروه در شورش های اجتماعی فراهم می شود.

وی افزود: مدیریت یکپارچه، امری سازنده و حائز اهمیت در این حوزه به شمار می رود اما متاسفانه جانبداری های سیاسی، مانع تحقق چنین مدیریتی است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور عنوان کرد: مهاجرت نامطلوب نیست اما مدیریت آن دشوار است و باید هوشمندی و درایت خاصی در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به نسبت ۷۰ به ۳۰  در بافت جمعیتی روستایی به شهری در گذشته و معکوس شدن این وضعیت در حال حاضرگفت: ما برای این جابه جایی و چرخش،  برنامه ریزی و مدیریت مناسبی نداشتیم.

فرار از مسئولیت در حوزه اجتماعی کشور نهادینه شده است

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور اظهار داشت: پرسشگری از حقوق و مطالبات مردم، امری حائز اهمیت به شمار می رود که متاسفانه در این عرصه نیز با نارسایی مواجه هستیم و با یک بررسی کلی در می یابیم که متولی این بخش مشخص نیست.

وی با طرح این سئوال که چه کسی باید از حقوق مردم در مقابل حاکمیت کلان کشوری پرسشگری کند، افزود: البته مجلس به عنوان نهادی نظارتی در این جایگاه قرار دارد اما در کدام نطق پیش از دستور این موضوع محقق شده است؟

موسوی چلک عنوان کرد: سال هاست که فرار از مسئولیت در حوزه اجتماعی کشور، نهادینه شده است و باید متولی این عرصه مشخص و تعیین شود و امیدواریم در برنامه ششم توسعه به نحو موثر و مطلوب تری به این حوزه پرداخته شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور گفت: مباحث اجتماعی، متولی اجتماعی می خواهد و باید از تولی گری نهادهای انتظامی و امنیتی در این حوزه پرهیز کرد، در غیر این صورت مجددا خاک سفیدها تکرار خواهد شد.